IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

VODJA PLUS Samorazvoj kot ključ rasti organizacije

Izobraževalni program »VODJA PLUS  Samorazvoj kot ključ rasti organizacije« je nov program izpopolnjevanja znanj in spretnosti za vodenje. Več >>>

Izobraževanje za vodje organizacijskih enot/razvijalce timov

... Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, jih je potrebno voditi na način, ki avtonomnost omogoča in razvija. Več >>>

Asertivno komuniciranje

Medosebno komuniciranje, reševanje konfliktnih situacij in uspešno premagovanje stresa. Več >>>

Izobraževalni program za gospodinje/oskrbovalke/varuhinje v socialno varstvenih ustanovah

Prijava je možna na celotni program ali na posamezne module Več >>>

SEMINARJI

Seminar za varuhe in gospodinje bivalnih enot

Več >>>

Seminar za osebne asistente in usklajevalce osebne asistence

Pomen dobrih medsebojnih odnosov, skrb za osebni razvoj in rast ter dobro življenje Več >>>

Tri vrste ciljnih pogovorov z zaposlenimi

Pogovor o zaposlenem, pogovor o povratnih informacijah in pogovor o kritiki Več >>>

Novi modeli delovnega časa - PRESTAVLJENO

Domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi se soočajo s pomanjkanjem določenih profilov zaposlenih. Ker se bo ta problem v prihodnje še stopnjeval, bo potrebno razmišljati v smeri, kaj narediti, da bi zadržali svoje zaposlene in privabili nove. Več >>>

Seminar za zaposlene v varstveno delovnih centrih

Več >>>

Postavljanje mej

Biti sposoben postaviti meje je ena najpomembnejših veščin in kompetenc. Več >>>

Izgorelost in preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu

V obdobju, ki prihaja, bo potrebno posebno pozornost nameniti preventivi pred izgorevanjem. Več >>>

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI V USTANOVAH

Kultura usklajenih odnosov

Kultura usklajenih odnosov je celovit model, ki kaže v praksi domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih. Več >>>

Kultura usklajenih odnosov - delavnice za vodstvo

Poleg sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov. Več >>>

Ogrodje razvoja samoorganizacije timov

Program ponuja konkretno ogrodje, ki spodbuja razvoj samoorganizacije in avtonomije delovnih timov. Več >>>

Pomoč zaposlenim in timom v in po kriznem obdobju

Delavnice za krepitev in povezanost delovnih timov ter ponovno vzpostavitev duševnega ravnovesja zaposlenih Več >>>

Bazalna stimulacija

Bazalna stimulacija je bila razvita v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja v Nemčiji na področju specialne pedagogike. Njen začetnik je dr. Andreas Fröhlich, profesor za splošno specialno pedagogiko. Koncept deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja čutov. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti.   Več >>>

Kinestetika v negi

Kinestetika je obsežen instrument za analizo in delovanje, ki izhaja iz načela, da je vsako dejanje, vsako delo pogojeno z gibanjem. Kinestetski koncepti nam dajejo možnost, da razumemo osnove gibanja, jih analiziramo in dajemo ciljno usmerjeno individualno podporo za gibanje v dani situaciji. Več >>>

Kinestetika v negi - obnovitveni seminar

Izvajamo v ustanovah, kjer so zaposleni že opravili osnovno 14 oz. 18 urno izobraževanje. Več >>>

Oblikovanje vizije in poslanstva /delavnica/

Vizija in poslanstvo sta glavna kažipota organizacije... Več >>>

Oblikovanje organizacijskih vrednot /delavnica/

Organizacijske vrednote usmerjajo razmišljanje in delovanje organizacije. Več >>>

Inovativna validacija - splošne informacije

Inovativna validacija je široko zastavljen, celovit negovalno-odnosni koncept dela z osebami z demenco, ki upošteva tako telesne, duševne, čustvene in socialne razsežnosti človeka, kot tudi življenjsko okolje, v katerem oseba biva. Z uporabo različnih znanj in metod dela vpliva na zagotavljanje čim večje kakovosti življenja starostnikom, njihovim svojcem in negovalcem. Več >>>

Inovativna validacija - krajši program

Krajše izobraževanje o inovativni validaciji predstavi primerno obliko temeljne naravnanosti oz. odnosa do oseb z demenco, stadije demence in tehnike dela. Več >>>

Inovativna validacija - daljši program

Izobraževanje vsebuje celovit in poglobljen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco. Več >>>

Demenca - psihosocialni vidik

Psihosocialno delo z osebami z demenco je unikatna umetnina, ki se med negovalcem in osebo z demenco vsak dan znova oblikuje glede na konkretno situacijo in njene značilnosti. Človek ni le biološko bitje in kakor pravi V. Frankl dobijo v določenih življenjskih situacijah prednost temeljne psihosocialne potrebe pred biološkimi. Več >>>

Kaj je demenca

Vsak od nas si ob besedi »demenca« predstavlja svojo asociacijo. In vendar so demence bolezni, ki med sabo povezujejo mnoge ljudi, bolnike, svojce, prijatelje, sodelavce v različnih ustanovah … Več >>>

Demenca - temeljni odnos

Temeljni odnos je univerzalno in neposredno uporabno sredstvo za vzpostavljanje kontakta, odnosa in osnovnega zaupanja pri vseh ljudeh, brez katerega nobena terapevtska tehnika ali metoda ne more biti učinkovita. Več >>>

Organizacija dela v skupini (oddelku) z osebami z demenco

Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco. Več >>>

Validacijska skupina - skupinsko delo z osebami z demenco

Ljudje smo socialna bitja in to človeško razsežnost želimo in moramo negovati tudi pri delu z osebami z demenco. Program zajema poudarjanje socialnih in osebnih potreb tako oseb z demenco kot tudi sodelavcev, ki z njimi delajo. Zagotavljanje teh potreb je pomemben motiv za oblikovanje validacijske skupine. Več >>>

Gibalne in socialne igre za delo s starostniki in osebami z demenco

Gibalne in socialne igre predstavljajo obliko srečevanja med ljudmi, medsebojnega spoznavanja in učenja. Več >>>

Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi

Drugačen koncept izobraževanja o demenci: simulacija dementnosti sodelavcem doma za starejše ponuja priložnost, da izkusijo občutke in čustva, ki so povezani z demenco. Več >>>

Nasilje v negi

Nasilje je zloraba moči. Pri delu s stanovalci v domovih za starejše za opisuje način dela: »Jaz že vem, kaj je dobro zate«. Več >>>

COACHING

Skupinski coaching za direktorje in vodilne

Skupinski coaching za direktorje in vodilne vodi ddr. Silvia Dirnberger Puchner. Več >>>

OBČUTI. RAZMIŠLJAJ. SPOZNAJ.

Izkustveno doživetje vzpostavljanja avtonomije in opolnomočenja tima (učenje ogrodja za razvoj tima)

Izkustveno doživetje v objemu narave lahko vodstvenemu timu predstavlja impulz za nov zagon. Več >>>

Preprečimo izgorelost: spoprijemanje s stresom

Spoznavanje tehnik za preventivo, s pomočjo katerih lahko oseba vzpostavi osebno ravnovesje. Več >>>