VODJA 2.0 - INOVATIVNO VODENJE ZA PRIHODNOST

Vodja 2.0 - inovativno vodenje za prihodnost

Več >>>

ORGANIZACIJA IN RAZVOJ USTANOVE

Ustvarjanje delovnega okolja, ki privablja in zadržuje zaposlene – odkrivanje in krepitev prednosti zaposlenih

Več >>>

Oblikovanje skupne prihodnosti: vizija, vrednote in vedenja v delovnem okolju /delavnica/

Več >>>

Izdelava kompetenčnega modela

Več >>>

Gradimo povezanost: delavnice za krepitev odnosov in sodelovanja v ustanovi

Več >>>

MODEL KULTURA USKLAJENIH ODNOSOV

Kultura usklajenih odnosov - delavnice za vodstvo

Poleg sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov. Več >>>

Izobraževanje za vodje organizacijskih enot

... Če želimo, da delovni timi postanejo v svojem delovanju avtonomni, jih je potrebno voditi na način, ki avtonomnost omogoča in razvija. Več >>>

Kultura usklajenih odnosov - delavnice za zaposlene

Kultura usklajenih odnosov je celovit model, ki kaže v praksi domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih. Več >>>

Vizija ADT – grajenje močnega tima in skupnih ciljev v Kulturi usklajenih odnosov

... evalvirati in analizirati trenutno stanje delovanja ADTjev ter jih spodbuditi k nadaljnjem razvoju, ki izhaja iz njihove identitete, značilnosti stanovalcev v njihovi skupini in smernic modela Kultura usklajenih odnosov.

Več >>>

Živeti Kulturo usklajenih odnosov

Srečanje ob zajtrku

Več >>>

MODEL WKS (MODEL WILLEMA KLEINE SCHARSA)

WKS model – izobraževanje za vodilne

Za zagotovitev možnosti doseganja cilja samoodločanja mora vodstvo zagotoviti jasen okvir, transparentno komunicirati in sodelovati s timi, jih ne ovirati in jim omogočiti pogoje, da lahko opravijo svoje delo. Pri tem prepustiti odgovornost in avtonomijo timom.

Več >>>

WKS model – izobraževanje za coache modela WKS

Coachi WKS so usposobljeni usmerjati time v svojih ustanovah in jih seznanjati z delom po modelu WKS. Več >>>

WKS model – izobraževanje delovnih timov v organizacijah

V usposabljanju se kritično reflektirajo lastni pogledi in vedenje ter vadijo nove vedenjske možnosti zaposlenih, ki bodo podprle uporabnike pri njihovem procesu samoodločanja. Več >>>

SPECIFIČNA ZNANJA IN METODE DELA

Izobraževalni program za celostno podporo stanovalcem in uporabnikom

Gospodinje, oskrbovalke/ci, varuh/inje, delovni inštruktor/ice

Več >>>

Naravnanost na stanovalce: ustvarjanje okolja, ki spodbuja dobro počutje

Izobraževanje v ustanovi

Več >>>

Bazalna stimulacija / Bazalna stimulacija s kinestetiko

Izobraževanje v ustanovi

Več >>>

Aromanega

Izobraževanje v ustanovi Več >>>

Kinestetika v negi

Izobraževanje v ustanovi Več >>>

Kinestetika v negi - obnovitveni seminar

Izobraževanje v ustanovi. Več >>>

Nasilje v negi

Nasilje je zloraba moči. Pri delu s stanovalci v domovih za starejše za opisuje način dela: »Jaz že vem, kaj je dobro zate«. Več >>>

Podpiranje zaposlenih, stanovalcev in svojcev pri žalovanju in izgubi

Tema, ki si v domovih zasluži večji prostor. Več >>>

DELO Z OSEBAMI Z DEMENCO

Inovativna validacija

PRENOVLJEN PROGRAM! Več >>>

Poligon demence /izkustvena delavnica/

PRENOVLJEN PROGRAM! Več >>>

Kaj je demenca

Vsak od nas si ob besedi »demenca« predstavlja svojo asociacijo. In vendar so demence bolezni, ki med sabo povezujejo mnoge ljudi, bolnike, svojce, prijatelje, sodelavce v različnih ustanovah … Več >>>

Demenca - psihosocialni vidik

Psihosocialno delo z osebami z demenco je unikatna umetnina, ki se med negovalcem in osebo z demenco vsak dan znova oblikuje glede na konkretno situacijo in njene značilnosti. Človek ni le biološko bitje in kakor pravi V. Frankl dobijo v določenih življenjskih situacijah prednost temeljne psihosocialne potrebe pred biološkimi. Več >>>

Demenca - temeljni odnos

Temeljni odnos je univerzalno in neposredno uporabno sredstvo za vzpostavljanje kontakta, odnosa in osnovnega zaupanja pri vseh ljudeh, brez katerega nobena terapevtska tehnika ali metoda ne more biti učinkovita. Več >>>

Validacijska skupina - skupinsko delo z osebami z demenco

Ljudje smo socialna bitja in to človeško razsežnost želimo in moramo negovati tudi pri delu z osebami z demenco. Program zajema poudarjanje socialnih in osebnih potreb tako oseb z demenco kot tudi sodelavcev, ki z njimi delajo. Zagotavljanje teh potreb je pomemben motiv za oblikovanje validacijske skupine. Več >>>

Organizacija dela v skupini z osebami z demenco

Jasen in skupni, povezovalni koncept dela pri varstvu oseb z demenco je ključnega pomena, saj lahko z enotnimi normami in načeli dosežemo enotnost v stremljenju k istim ciljem: dobro počutje vseh, ki v »timu« sodelujejo z osebo z demenco. Več >>>

OBČUTI. RAZMIŠLJAJ. SPOZNAJ.

Kdo sem in kako ravnam v odnosih?

Psihološko razumevanje sebe v odnosih in medsebojni komunikaciji

Več >>>

Pomen sočutja do sebe in sprejemanja sebe

Živeti polno prisotno in objeti svojo bolečino in nepopolnost

Več >>>

Preprečimo izgorelost: spoprijemanje s stresom

Spoznavanje tehnik za preventivo, s pomočjo katerih lahko oseba vzpostavi osebno ravnovesje. Več >>>

Skrb zase (moje in naše duševno zdravje)

Ozaveščanje zaposlenih o pomenu duševnega zdravja in načinih pomoči je ključno za spodbujanje dobrega počutja, preprečevanje stresa ter ustvarjanje podpornega in odprtega delovnega okolja. Več >>>