Inovativna validacija - daljši program

Ciljne skupine

Strokovni delavci in sodelavci domov za starejše, posebnih socialnih zavodov ter bivalnih enot VDC in SVZU.

Namen

  • Omogočiti celovit in poglobljen, pa vendar strnjen pregled vsebin in teoretičnih osnov inovativne validacije, ki predstavlja pomembna temeljna znanja za delo z osebami z demenco.
  • Vsebine predstaviti na racionalen, organizaciji dela v posamezni ustanovi prilagojen, najmanj moteč način, z možnostjo prilagajanja specifičnim problemom in potrebam določenih ljudi in delovnega okolja.
  • Povezati sodelavce v določeni ustanovi in ustvariti konstruktivno socialno ter delovno vzdušje za prepoznavo skupnih ciljev.

Število udeležencev

do 25

Vsebina

  • Kaj je demenca.
  • Psihološke potrebe oseb z demenco.
  • Znanja in vsebine inovativne validacije ter znotraj nje poudarek na temeljnem odnosu, stadijih demence in tehnikah, primernih za vsak stadij.
  • Predstavljene bodo tudi druge znane in razširjene metode dela z osebami z demenco.
  • Sklop bo zaključen s širokim pogledom na značilnosti in pogoje v oskrbovalno negovalnem okolju.

Časovni obseg

11 terminov po 4 pedagoške ure = 44 pedagoških ur (PU). Posamezni termini se izvajajo na 2 (oz. 3 ali 4) tedne, od ponedeljka do petka praviloma v času od 13.00 do 16.15, ob sobotah možno dopoldan (4 PU) ali cel dan (8 PU).

Izhodišča

Delo s starostniki, predvsem z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog naložena številnim posameznikom, ki se z njo soočajo in srečujejo. Seveda posamezniki ne morejo biti uspešni, če niso v delovanju med sabo povezani in ne stremijo k skupnemu cilju. Le teoretično znanje podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje lahko posameznike izdatno poveže ter jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi.

Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čimvečjo kakovost življenja kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.