Inovativna validacija

Izhodišča

Delo s starostniki, predvsem z osebami z demenco, je ena najtežjih nalog posameznikov, ki se z njo soočajo in srečujejo. Demenca se pojavlja tudi v populaciji oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki pa jo je pogosto težje prepoznati kot pri splošni populaciji. Zlasti v začetnem obdobju se mnogi socialni odnosi posameznika z neposrednim okoljem porušijo, zato je pomembno, da dobro poznamo spremembe, ki jih demenca povzroča/ prinaša.

Le teoretično znanje podkrepljeno s primeri in vajami, razmišljanje in debatiranje lahko posameznike izdatno poveže ter jim da znanje in moč, da so kos tej težki nalogi.

Inovativna validacija je široko zastavljen koncept, ki združuje temeljna nepogrešljiva znanja potrebna za olajšano sobivanje ljudi in omogoča čim večjo kakovost življenja kljub omejitvam, težavam in obremenitvam, ki jih prinaša demenca.

Ciljne skupine

Vsi, ki delajo z osebami (tudi z motnjami v duševnem razvoju), ki imajo demenco v domovih za starejše, posebnih socialnih zavodih ter VDC in SVZU.

Namen

Posredovati temeljna teoretična znanja o odnosu do oseb z demenco ter znanja za razumevanje vedenja oseb z demenco in vzpodbuditi k razmišljanju o uporabnih pristopih.

Število udeležencev

do 25

Vsebina

  1. termin: Demenca. Vsakdo, ki vstopi v raziskovanje ene najtežjih bolezni sodobnega časa, sčasoma pride do spoznanja, da demence ni mogoče predstaviti samo iz enega zornega kota. Pri vsakem posamezniku, v vsaki družini in širšem okolju se demenca kaže na svoj individualen, specifičen način.V življenjski izkušnji posameznika povezuje številne ljudi – osebo z demenco, njene svojce, prijatelje, zdravstvene delavce in negovalce. Demenca lahko deluje uničujoče in razdiralno, lahko pa nas povezuje in vabi  v skupno sodelovanje. Lahko nas uči številnih življenjskih modrosti, plemeniti našo osebnost in naše odnose. Kaj od tega bomo izbrali?
  1. termin: Temeljni odnos in komunikacija. Negovalni in medicinsko terapevtski postopki s svojo strogo strukturo mnogokrat zanemarijo bistveno komponento za bolnikovo dobro počutje – ustvarjanje zaupanja in medosebnega odnosa. Temeljni odnos ni strogo strukturiran princip, temveč je mehek, prilagodljiv, naklonjen ter upošteva tako pot k zadovoljstvu bolnika kot negovalca. Temeljni odnos je univerzalno in neposredno uporabno sredstvo za vzpostavljanje kontakta, odnosa in osnovnega zaupanja pri vseh ljudeh, brez katerega nobena terapevtska tehnika ali metoda ne more biti učinkovita.
  2. termin: Potrebe in izgube. Ljudje skozi celotno življenje na eni strani pridobivamo (znanje, izkušnje, spretnosti, materialne dobrine, medsebojne odnose), hkrati pa se z leti soočamo z mnogoterimi izgubami. Izgube občutimo takrat, ko nimamo več nečesa, kar nam je v življenju veliko pomenilo. Stari ljudje so poleg telesnih izgub deležni tudi izgub v družbenem, duhovnem in materialnem pogledu.Pri vsakodnevnih stikih z osebami z demenco je nujno upoštevati njihove fiziološke in psihološke potrebe. Predvsem je pomembno zadovoljevanje njihovih psiholoških potreb, kajti občutek biti vreden, biti koristen, da še nekaj lahko stori sam, da ga nekdo upošteva in ceni ter da lahko izrazi svoje občutke, je zelo pomemben delček mozaika v njihovem življenju.
  1. termin: Strategije zaščite, viri, motivi za delovanje in biografija. Osebe z demenco imajo lastne strategije oz. vire/sredstva za zaščito, ki nam in njim pomagajo, ko se znajdemo v neljubih, neznanih, težkih, nenavadnih, novih in še kakšnih situacijah, ki jih povzroča bolezenski proces demence pri posamezniku.Prepoznavanje njihovih osebnostnih karakteristik, navad iz preteklosti in sedanjih preostalih sposobnosti nam lahko pomaga pri doseganju cilja, da prepoznavamo in izboljšujemo individualne vire moči za delovanje oseb z demenco ter jim s tem pomagamo pri ohranjanju njihovih edinstvenih življenjskih zgodbah oz. identiteti.
  1. termin: Stadiji in pristopi. Demenca spremeni človeka, vendar ne iz danes na jutri. S potekom bolezni se spremembe stopnjujejo.Delitev demence na stadije ni statična, temveč zabrisana. Poznavanje slik posameznega stadija nam pomaga sobivati in delati z osebami z demenco. Demenca se kaže skozi zelo heterogene slike, zato ni mogoče najti ene poti, ene rešitve dela z osebami z demenco.
  1. termin: Pomen socialnega in fizičnega okolja. Fizično okolje v katerem bivajo ljudje, ki so zboleli za demenco, ima velik vpliv na njihovo počutje in razpoloženje. Prav tako je zelo pomembno socialno okolje, ki ga ustvarimo. Ponuditi ljudem primerno okolje in sprejetost ter razumevanje njihovih potreb pripomore k dobremu počutju uporabnikov.

Časovni obseg

6 terminov po 4 pedagoške ure (PU) = 24 PU. Posamezni termini se izvajajo na 2 (oz. 3 ali 4) tedne.

Predavateljice

Saša Breznikar Kučan, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije

Katja Kučer, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije

Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka, učiteljica inovativne validacije

Olga Sočič, viš. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije

Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

Termin in kraj

Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi.