O NAS

Smo podjetje, ki se od leta 1993 ukvarja z izobraževanjem zaposlenih v socialnem varstvu. V tem času se je skladno z zmožnostmi okolja in našo strokovno rastjo, spreminjala vsebina ponudbe, naša vizija pa ostaja. Z izobraževanji želimo zaposlenim v socialnih ustanovah pomagati, da bodo lažje in bolj uspešno opravljali svoje delo, pri tem pa bili naravnani na uporabnika.

Pri svojem delu smo razvojno naravnani. To počnemo tako, da sledimo razvoju pri nas, kot tudi v zahodno evropskih državah. Najraje se učimo od “ljudi iz prakse”, od katerih ne dobimo le teoretičnega koncepta, temveč prikaz, kako zadeva živi, kje so njene prednosti, pa tudi težave. Med obiski ustanov v tujini vedno znova spoznavamo novosti, predvsem pa posameznike, ki nas s svojim znanjem, energijo in delom navdušijo. To so ljudje, ki jih v želji, da bodo tudi vas navdušili vsaj približno toliko, kot so nas, povabimo v Slovenijo, da vam predstavijo svoje delo.

Dolgo so glavnino našega dela predstavljali različni seminarji, ki smo jih organizirali za domove za starejše, posebne socialno varstvene zavode, centre za socialno delo, varstveno delovne centre in socialno varstvene zavode za usposabljanje. V današnjem času je to predraga in premalo ciljno usmerjena alternativa izobraževanja. Zato se preusmerjamo v obliki in vsebini. Posameznim ustanovam ponujamo programe, ki bodo prispevali k doseganju razvojnih ciljev, ki jih le-te prepoznajo.

Razen modela kakovosti E-Qalin, ki je namenjen vsem omenjenim kategorijam ustanov, se usmerjamo predvsem na domove za starejše in posebne socialne zavode. Želimo si, da bi te ustanove postale domovi v pravem pomenu besede, kjer bi se uporabniki počutili prijetno, domače, predvsem pa bi nadaljevali svoje življenje brez nepotrebnega prilagajanja ustanovi. Ob postavljanju stanovalcev na prvo mesto ne želimo pozabiti na zaposlene. Ravno nasprotno, menimo, da je samo cenjen, slišan in upoštevan delavec sposoben in motiviran graditi primeren odnos s stanovalcem.

Sliši se enostavno, pa je vse prej kot to. Od kulture v domu starejših, naravnane na ustanovo, do kulture, kjer uporabnik definira življenje, je dolga pot. Naša želja je pomagati domovom prehoditi to pot.

Udeleženci so nam velikokrat povedali, kako težko je izpeljati spremembe, saj se posameznik, ki se vrne iz izobraževanja, poln zagona in novih idej, pogosto “zaleti v zid”, ker sodelavci novih pristopov ne poznajo, jih ne razumejo in jih zato tudi ne podpirajo. Zato želimo večino izobraževanj izvajati v ustanovah, saj bo spreminjanje ob večji kritični masi zaposlenih bistveno lažje.

Praktično to pomeni:

  • obiščemo vas v vaši ustanovi,
  • spoznamo vaše potrebe, probleme in želeno smer razvoja,
  • skupaj z vami definiramo razvojne cilje ustanove za obdobje naslednjih nekaj let,
  • ponudimo vam ustrezna izobraževanja, ki jih večinoma izvedemo v vaši ustanovi.

V našem programu ohranjamo z zakonom predpisani program Šolo za direktorje v socialnem varstvu in izobraževalna programa za delovne inštruktorje ter gospodinje oz. socialne animatorje, ki sta osnova za pridobitev poklicne kvalifikacije. Prav tako omogočamo programe za vodstvene delavce ustanov, ki prispevajo k iskanju in poglobitvi razmišljanj o razvojnih perspektivah oz. programe, ki usposabljajo udeležence za izvajanje konkretnega razvojnega koncepta dela.

OSEBNA IZKAZNICA PODJETJA

Ime družbe: FIRIS IMPERL d.o.o.
Naslov: Tržaška 90/j, 1370 Logatec
E-pošta: tanja@firis-imperl.si

Matična številka: 5741190
Davčna številka: SI 76958167
Zavezanec za DDV: DA

Poslovni račun: 03112-1010552011 pri SKB d.d.

Datum vpisa v sodni register: 14. 4. 1993
Registrski organ: Temeljno sodišče v Ljubljani
Zaporedna številka vpisa: srg 2478/93
Pravnoorganizacijska oblika: Družba z omejeno odgovornostjo d.o.o.
Osnovni kapital: 7.500,00 EUR

 

KJE SMO


Prikaži večji zemljevid