Ustvarjanje delovnega okolja, ki privablja in zadržuje zaposlene – odkrivanje in krepitev prednosti zaposlenih

Izhodišča

Ustanove socialnega varstva se soočajo z vedno večjim izzivom pomanjkanja kadra. Iskanje kvalificirane delovne sile postaja zahtevno, delovna mesta ostajajo nezasedena, obenem pa se ustanove soočajo z odhodi obstoječih zaposlenih. To postavlja organizacije pred ključno vprašanje: Kako zadržati zaposlene, ki jih že imajo?

Ključno je ustvariti pozitivno delovno okolje ter oblikovati pozitivno delovno kulturo, kjer se zaposleni počutijo cenjene in upoštevane. Na ta način postanejo pomembni soustvarjalci uspešnosti organizacije, kar še posebej gradi pripadnost. Številne raziskave kažejo, da zadovoljni zaposleni pozitivno promovirajo delodajalca v okolici.  

Za doseganje pozitivnega delovnega okolja so ključni elementi pregledna in odprta komunikacija, razvoj spoštljivega odnosa, redne pozitivne povratne informacije, nagrajevanje uspeha, ponujanje možnosti razvoja za zaposlene ter skrb za zdravo ravnovesje med delom in prostim časom. Poleg tega je pomembna tudi gradnja timske kulture, ki temelji na medsebojnem zaupanju, podpori in spoštovanju.

Ciljne skupine

Vodilni in vodstveni delavci. 

Vsebina

  • Ustvarjanje pozitivnega delovnega okolja (ustvarjanje pozitivnih čustev in angažiranosti)
  • Krepitev zaposlenih v njihovih močnih točkah – vodenje dialoga, osredotočenega na moči zaposlenih

Predavateljica

Ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

Časovni obseg

3 dni, 20 pedagoških ur

Datum in kraj

12. – 14. februar 2024, M hotel, Ljubljana.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.