Izobraževalni program za gospodinje/oskrbovalke/varuhinje v socialno varstvenih ustanovah

Izhodišča

Naloge gospodinje/oskrbovalke/varuhinje (v nadaljevanju gospodinja) v gospodinjskih skupinah so specifične. Narava njenega dela je multifunkcionalna, usmerjena v »oblikovanje okolja (miljeja)«. Načrtuje potek dneva in dnevne aktivnosti, skladno s potrebami stanovalcev (gospodinjske in druge socialno oskrbovalne aktivnosti). Gospodinje so ves dan v stalnem stiku s stanovalci, so kontaktne osebe za obiskovalce in sorodnike. S funkcijo gospodinje ljudem, ki potrebujejo oskrbo in nego, posebej osebam z demenco, omogočimo življenje v okolju, usmerjenem v normalnost – okolje, ki spodbuja in je po meri človeka. Obvladovanje vsako dnevnih nalog in neformalni medčloveški stiki spodbudno vplivajo na starejšega človeka in skrbijo za njegovo dobro počutje.

Cilji

Osnovni cilj izobraževalnega programa je pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki temeljijo na konceptu gospodinjskih skupin. Življenje po načelu omenjenih skupin se lahko organizira tako v današnjih »varovanih«
oddelkih domov za starejše kot v različnih bivalnih enotah drugih socialno varstvenih zavodov/ustanov, kjer je gospodinjstvo in organizacija življenja skupine vsebinsko pomembno področje.
Prav tako je cilj programa prispevati k oblikovanju psihosocialnega koncepta dela v socialno varstvenih organizacijah.

Ciljne skupine

Program je namenjen delavcem, ki se želijo usposobiti za delo in vodenje v gospodinjskih skupinah domov za starejše in v bivalnih enotah (skupinah) posebnih socialnih zavodov, socialno varstvenih zavodov za usposabljanje
in varstveno delovnih centrov.

Število udeležencev

20 – 30

Vsebina

Program je razdeljen na štiri module in zaključno strokovno ekskurzijo:

Modul 1: Okolje in opravila v gospodinjskih/bivalnih skupinah

 • Položaj uporabnika domov za starejše in sorodnih socialnih ustanov – izzivi za nove pristope
 • Gospodinjske/bivalne skupine v domovih za starejše in drugih socialnih ustanovah ter vloga animatorja/gospodinje/varuhinje v njih
 • Bivalni pogoji v gospodinjskih/bivalnih skupinah
 • Gospodinjske skupine za osebe z demenco
 • Integrirane gospodinjske skupine
 • Organizacija dneva v gospodinjski skupini
 • Osnove higienskega minimuma
 • Običaji, povezanimi z gospodinjstvom in praznovanji
 • Zdrava prehrana

Modul 2: Znanja s področja oskrbe in nege

 • Prva pomoč in reanimacija
 • Potrebe starejšega človeka
 • Potrebe oseb s težavami v duševnem zdravju
 • Potrebe oseb z motnjami v duševnem razvoju
 • Osebna nega / vzdrževanje osebne higiene stanovalca
 • Kinestetika v negi
 • Delo na biografiji
 • Paliativna oskrba
 • Ravnanje z inkontinentnimi stanovalci
 • Preventiva inkontinence

Modul 3: Znanja s področja dela z osebami z demenco

 • Svet človeka z demenco v socialno varstveni ustanovi
 • Temeljni odnos
 • Stadiji in tehnike dela z osebami z demenco
 • Druge metode dela z osebami z demenco
 • Bazalna stimulacija

Modul 4: Organiziranje socialnega življenja v gospodinjski/bivalni skupini

 • Gibalne in socialne igre
 • Koordiniranje dela prostovoljcev v gospodinjski skupini
 • Organiziranje družabnih / posebnih dogodkov
 • Ohranjanje zdravja in dobrega počutja kot preventiva proti izgorevanju in stresu na delovnem mestu
 • Timsko delo in komunikacija zaposlenih na nivoju gospodinjske skupine
 • Delo s svojci stanovalcev v gospodinjski skupini
 • Vključevanje svojcev v življenje in aktivnosti gospodinjske skupine

Strokovna ekskurzija

Časovni obseg programa

Izobraževalni program je razdeljen na štiri module, vsak modul obsega 52 pedagoških ur (PU) oz. 4 dvodnevne izobraževalne seminarje. Celoten program obsega 16 dvodnevnih seminarjev oz. 208 pedagoških ur (PU).

Prijaviti se je možno le na posamezne module ali na celoto.

Ob zaključku celotnega izobraževanja bomo organizirali strokovno ekskurzijo v tujino, ki se jo lahko udeležijo tako udeleženci celotnega programa kot udeleženci posameznih modulov.

Obveznosti udeležencev

 • Aktivno sodelovanje v programu – pri delu v skupinah in delavnicah.
 • Vsaj 80 % prisotnost v izobraževalnem programu oz. na modulu.
 • Plačilo v višini 80 % od celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

Predavatelji

 • Prof. dr. Janez Bogataj
 • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije
 • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. ter., učiteljica inovativne validacije
 • Almina Cecunjanin, dipl. med. sestra
 • Jožica Gamse, dr. med., spec. psihiatrinja
 • Katijana Harašič, dipl. med. sestra, kvalificirana izobraževalka za izvajanje integrativne validacije in bazalne stimulacije
 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
 • Franc Imperl, univ. dipl. psih.
 • Ksenja Jug Adamovič, dipl. san. inž.
 • Simona Križanec, prof. zdr. vzgoje
 • Katja Kučer, dipl. del. ter., učiteljica inovativne validacije
 • Marija Merljak, univ. dipl. inž. živ. teh.
 • Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. terapevtka
 • Ljudmila Par, dipl. med. sestra
 • Beti Prtenjak, univ. soc. del., učiteljica inovativne validacije
 • Olga Sočič, viš. del. ter., učiteljica inovativne validacije
 • Katarina Zajec, univ. dipl. soc. delavka
 • Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

Termini in kraji seminarjev

V letu 2021 bomo izvedli 1 modul, 2 modula v letu 2022, 1  modul v letu 2023.

Prijava

Udeleženci se bodo lahko prijavili na posamezne module ali na celoten program. Program bomo nato izvedli skladno s številom prijav (tiste module, kjer bo prijav dovolj za izvedbo). Vrstni red modulov zato ne bo nujno po vrsti, kar pa ni pomembno, ker je vsak modul zaključena celota.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

MNENJA UDELEŽENCEV

Izobraževalni program za gospodinje v socialno varstvenih ustanovah bi vsekakor priporočala vsakomur, ki je pred tem pogumnim korakom na svojo samostojno poslovno pot.

Tanja Vulić
gospodinja v DVO Velenje

Več >>>

Na izobraževalnem programu sem si pridobila potrebno znanje, nova znanstva, predvsem pa znanja o nujnosti globokega spoznavanja naših stanovalcev, kako jim pričarati, polepšati njihov vsakdanjik.

Marjana Mastnak
gospodinja v DS Šentjur

Več >>>