WKS model – izobraževanje delovnih timov v organizacijah

Izhodišča

Izvajanje samoodločanja v vsakdanjem življenju je lahko zelo težavno in pogosto težko uresničljivo za delovne time. Teoretično zveni enostavno, a kdor dela z osebami z motnjami v duševnem in telesnem razvoju ve, da je med teorijo in prakso velik razkorak.

Metoda WKS neposredno podpira zaposlene pri izvajanju samoodločanja za osebe motnjami v duševnem in telesnem razvoju. Obnašanje, ki ga zaposleni niso razumeli, naenkrat postane razumljeno. Model zaposlene podpira, da lahko z opazovanjem in aktivnim poslušanjem uporabnikov odkrijejo stvari, ki jih prej niso videli. Ko se zaposleni premaknejo v ozadje ali celo popolnoma izginejo, lahko ljudje, ki potrebujejo oskrbo, prevzamejo pobudo, kar si večina zaposlenih težko predstavlja.

Model WKS postavlja pod vprašaj tradicionalna stališča in zahteva ter spodbuja premišljeno delovanje zaposlenih. V usposabljanju se kritično reflektirajo lastni pogledi in vedenje ter vadijo nove vedenjske možnosti zaposlenih, ki bodo podprle uporabnike pri njihovem procesu samoodločanja.

Ciljne skupine

Delovni timi v ustanovi.

Velikost skupine

1 do 2 delovna tima (največ 25 udeležencev)

Vsebina in cilji

  • Predstavitev modela WKS
  • Kje so meje samoodločanja uporabnikov
  • Kako nuditi podporo tam, kjer jo uporabnik potrebuje
  • Zaposleni pridobijo vpogled v lastne vire in kompetence
  • Timsko sodelovanje in povratne informacije
  • Delo z video posnetki – analiza
  • Organizacijska vpetost modela
  • Razvoj načrta po korakih
  • Podpora timu pri oblikovanju lastnega stila delovanja

  Temeljni cilji programa so:

  • seznanitev z modelom WKS, cilji in temeljno naravnanostjo (osnovna teorija, osredotočenje na prakso);
  • razmišljati o »lastni moči« in »osebni odgovornosti«, njunem vplivu na delovanje tima in na omogočanje samoodločanja pri uporabnikih.
  • prepoznati okvirne pogoje in strukture, ki omogočajo samoodločanje;

Način dela

 • Predavanja
 • Praktične vaje, igre vlog in video povratne informacije
 • Analiza video posnetkov iz lastnega delovnega okolja. Vse to služi osnovni ideji, da se ljudem, ki potrebujejo podporo ponovno omogoči nadzor nad lastnim življenjem.

Predavatelja

 • Hannes Kofler, licenciran trener WKS modela
 • Peter Petereit, licenciran trener WKS modela

Termini in kraj

 • termin: med 7. in 10. marcem 2023, točen datum določimo z ustanovo
 • termin: med 21. in 24. novembrom 2023, točen datum določimo z ustanovo
 • 3., 4. in 5., (6.) termin: 2024

Izobraževanje poteka v ustanovi.

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.