Izobraževalni program za gospodinje v socialno varstvenih ustanovah

Izhodišča

Naloge gospodinje v gospodinjskih skupinah so specifične. Narava njenega dela je multifunkcionalna, usmerjena v »oblikovanje okolja (miljeja)«. Gospodinje načrtujejo potek dneva in dnevne aktivnosti, skladno s potrebami stanovalcev. Pri tem mislimo na gospodinjske in druge socialno oskrbovalne aktivnosti. Gospodinje so ves dan v stalnem stiku s stanovalci, so kontaktne osebe za obiskovalce in sorodnike. S funkcijo gospodinje ljudem, ki potrebujejo oskrbo in nego, posebej osebam z demenco, omogočimo življenje v okolju, usmerjenem v normalnost – okolje, ki spodbuja in je po meri človeka. Obvladovanje vsako dnevnih nalog in neformalni medčloveški stiki spodbudno vplivajo na starejšega človeka in skrbijo za njegovo dobro počutje.

Cilji

Osnovni cilj izobraževalnega programa je pridobitev dodatnih znanj in veščin, ki temeljijo na konceptu gospodinjskih skupin. Življenje po načelu omenjenih skupin se lahko organizira tako v današnjih »varovanih«
oddelkih domov za starejše kot v različnih bivalnih enotah drugih socialno varstvenih zavodov/ustanov, kjer je gospodinjstvo in organizacija življenja skupine vsebinsko pomembno področje.
Prav tako je cilj programa prispevati k oblikovanju psihosocialnega koncepta dela v socialno varstvenih organizacijah.

Ciljne skupine

Program je namenjen delavcem, ki se želijo usposobiti za delo in vodenje v gospodinjskih skupinah domov za starejše in v bivalnih enotah (skupinah) posebnih socialnih zavodov, socialno varstvenih zavodov za usposabljanje
in varstveno delovnih centrov.

Število udeležencev

20 – 30

Vsebina

Program je razdeljen na pet modulov:

  • Modul 1: Značilnosti gospodinjskih skupin
  • Modul 2: Znanja s področja oskrbe in osebne nege
  • Modul 3: Znanja s področja gospodinjstva
  • Modul 4: Specifična znanja za socialno vključevanje in individualno delo v skupini
  • Modul 5: Praktikum

Predstavljene bodo značilnosti gospodinjskih skupin, namenjene stanovalcem, še posebej osebam z demenco, kot tudi uporabnikom različnih bivalnih enot. Govorili bomo o bivalnih pogojih in organizaciji dela ter vlogi gospodinje v gospodinjski skupini. Sledila bodo znanja s področja osebne nege oz. vzdrževanja osebne higiene stanovalca in seznanitev z osnovami izvajanja kinestetike.
V sklopu vseh vsebin, s katerimi se bodo udeleženci seznanili, bo poudarek predvsem na znanjih s področja gospodinjstva in specifičnih znanjih gospodinje. Udeleženci programa se bodo podrobno seznanili s hranoslovjem in dietetiko ter pripravo hrane.
Velik poudarek bo na znanjih za socialno vključevanje in individualno delo v skupini, za delo z osebami z demenco, vlogi gospodinje kot povezovalke dela in spodbujevalke pozitivnega vzdušja v gospodinjski skupini.
Na koncu izobraževanja udeleženci opravijo tridnevni praktikum v ustanovi, kjer starostniki z demenco stanujejo v gospodinjskih skupinah.

Časovni obseg programa

Izobraževalni program traja leto in pol v skupnem obsegu 256 pedagoških ur (PU); poteka v obliki sedemnajstih dvodnevnih izobraževalnih seminarjev. V sklop programa sodi še izvedba praktikuma in zaključni izpit oz. naloga.
Časovni obseg posameznih programskih sklopov je naslednji:

  • Modul 1: Značilnosti gospodinjskih skupin – 17 PU
  • Modul 2: Znanja s področja oskrbe in osebne nege – 49 PU
  • Modul 3: Znanja s področja gospodinjstva – 40 PU
  • Modul 4: Specifi čna znanja za socialno vključevanje in individualno delo v skupini – 115 PU
  • Modul 5: Praktikum in zaključna naloga – 50 PU

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v programu – pri delu v skupinah in delavnicah. Vsaj 80 % prisotnost v izobraževalnem programu. Med izobraževanjem opravijo udeleženci praktikum v gospodinjski skupini, na podlagi katerega
izdelajo zaključno nalogo. Le-to vsak udeleženec predstavi in zagovarja ob koncu izobraževalnega programa.

Predavatelji

Termini in kraji seminarjev

1. termin: 18. – 19. marec 2019; Hotel Paka, Velenje
2. termin: 24. – 25. april 2019; Dom starejših občanov Trebnje
3. termin: 24. – 25. maj 2019; Dom ob Savinji Celje
4.termin: 14. – 15. junij 2019; Dom ob Savinji Celje
5.termin: 13. – 14. september 2019; Dom ob Savinji Celje
6.termin: 17. – 18. oktober 2019; Hotel Paka, Velenje
7.termin: 25. – 26. november 2019; Bioterme, Mala Nedelja
8.termin: 17. – 18. december 2019; Hotel Astoria, Bled

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

MNENJA UDELEŽENCEV

Izobraževalni program za gospodinje v socialno varstvenih ustanovah bi vsekakor priporočala vsakomur, ki je pred tem pogumnim korakom na svojo samostojno poslovno pot.

Tanja Vulić
gospodinja v DVO Velenje

Več >>>

Na izobraževalnem programu sem si pridobila potrebno znanje, nova znanstva, predvsem pa znanja o nujnosti globokega spoznavanja naših stanovalcev, kako jim pričarati, polepšati njihov vsakdanjik.

Marjana Mastnak
gospodinja v DS Šentjur

Več >>>