Kultura usklajenih odnosov - delavnice za zaposlene

Cilj

Cilj programa je ustvariti v domu novo kulturo, kjer je posameznik slišan, razumljen in upoštevan.

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjeno ustanovam, ki vpeljujejo model Kultura usklajenih odnosov. Vključijo naj se zaposleni vseh profilov, vključno z direktorjem/ico.

Vsebina

 • Razvoj konceptov naravnanosti na osebo

 • Razlike med usmerjenostjo na ustanovo in usmerjenostjo na osebo
 • Selitev v dom – začetek grajenja odnosov
 • Sistemi spoznavanja stanovalcev, življenjski načrt
 • Dati glas vsem vključenim v življenje doma
 • Empatija, konstruktivizem, samorefleksija
 • Ohranjanje samostojnosti in možnosti izbire ter zasebnosti
 • Eksplicitno in implicitno načrtovanje
 • Možgani: razvoj možganov, sistem navezanosti in zaupanja, motivacijski sistem, stresni sistem
 • Opolnomočenje
 • Pristopi zaposlenih, ki spodbujajo in gradijo odnose
 • Referenčno delo in nove vloge zaposlenih
 • Prehranjevanje, kopanje in jemanje zdravil naravnano na stanovalca
 • Pomen vlog in aktivnosti za stanovalca
 • Vključevanje svojcev
 • Podpiranje skupnosti pri žalovanju in izgubi
 • Pomen in značilnosti življenjskega okolja, naravnanega na osebo
 • Kako vnesti nove ideje/pristope v življenje

Način dela

Del programa je v obliki predavanj, delno v obliki vaj in delu v podskupinah.

Časovni obseg

14 predavanj/delavnic po 4 pedagoške ure

Predavateljice

 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.

 • Irena Špela Cvetežar, dipl. med. sestra
 • Vida Lukač, dipl. med. sestra
 • Leonida Razpotnik, univ. dipl. soc. del.
 • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

Število udeležencev

20 – 25

Izhodišča

Kultura usklajenih odnosov je celovit model, ki kaže v praksi domov za starejše in posebnih socialno varstvenih zavodih presenetljive učinke in deluje blagodejno pri stanovalcih. Temelji na pozornosti/naklonjenosti in dosega pozitivne učinke ter spremembe v bolnišnicah, psihiatričnih klinikah in domovih za starejše v Nemčiji, Avstriji in Švici.

Termini in kraj

Program izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.