Düsseldorf in Essen (Nemčija)

Za domove za starejše in posebne socialno varstvene zavode

Več >>>

Lübeck (Nemčija)

Za VDC in CUDV

Več >>>

Avstrija

Za vodje in koordinatorje pomoči na domu. Več >>>

Saarland (Nemčija)

Mednarodna konferenca ustanov z vpeljanim modelom Kultura usklajenih odnosov

Več >>>

London (Anglija)

Za direktorje, vodstvene in vodilne delavce v CUDV in VDC.

Več >>>

E-Qalin raziskovanja

Strokovna eskkurzija E-Qalin skupnosti

Več >>>

Strokovne ekskurzije za kolektive

Več >>>