WKS model – izobraževanje za coache modela WKS

Izhodišča

Organizacija, ki želi vpeljati model WKS, potrebuje coache WKS, ki so usposobljeni usmerjati time v svojih ustanovah in jih seznanjati z delom po modelu WKS. Za vzdrževanja kakovostnega izvajanja modela je  pomembno, da coachi nadzorujejo izvajanje znotraj svoje organizacije

Vsebina

  • Kakšno mesto v sistemu institucionalne oskrbe in v hierarhiji izvajalca bo imel koordinator DO
  • Pripravljenost institucionalnih izvajalcev DO na dodatne storitve, ki jih prinaša Zakon o dolgotrajni oskrbi
  • Kaj pomeni določilo, da samoupravna lokalna skupnost spremlja opravljanje DO in delovanje javne mreže DO na svojem območju
  • Kaj lahko pričakujemo od sprememb pristojnosti (MZ in MDDSZEM) pri delovanju in upravljanju institucionalne dolgotrajne oskrbe
  • Kateri členi Zakona o socialnem varstvu so s sprejetjem Zakona o dolgotrajni oskrbi odpravljeni

Ciljne skupine

Usposabljanje je namenjeno strokovnim delavcem, ki niso del delovnih timov in kot coachi širili idejo ter znanje o modelu WKS in bili v podporo timom v svoji ustanovi.

Predavatelj

Hannes Kofler, licenciran trener WKS modela

Časovni obseg

V 2023 2 enodnevna seminarja (po 7 pedagoških ur). 2024 bodo predvidoma še 3 do 4 seminarski dnevi.

Termini in kraji

  • termin: 6. 3. 2023, hotel Paka Velenje
  • termin: 20. 11. 2023, hotel Paka Velenje
  • , 4. in 5., (6.) termin: 2024

Verifikacija programa

Seminar bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.