Živeti Kulturo usklajenih odnosov

Izhodišča in vsebina

Glavna ideja novega formata srečanja ob zajtrku je ustvariti prostor za izmenjavo idej med ustanovami, ki delajo po modelu Kultura usklajenih odnosov. Gre za 2-urno srečanje v sproščenem vzdušju, namenjeno mreženju, deljenju izkušenj in praks med ustanovami, ki si prizadevajo za vzpostavitev in krepitev modela Kulture usklajenih odnosov.

Srečanja se bodo začenjala z uvodnim strokovnim prispevkom, ki mu bo sledilo vodeno razmišljanje v skupinah. Vsako leto bo srečanje pokrivalo drugo tematiko.

Krajši zaključni del letošnjega srečanja bo namenjen pojasnitvi postopka za podaljšanje priznanj Dom usklajenih odnosov.

Ciljna skupina

Direktor, vodje, strokovni delavci

Časovni obseg

Srečanje bo trajalo od 9:00 do 11:00.

Termin in kraj

30. maj 2024, lokacija bo znana kasneje.