Kultura usklajenih odnosov - delavnice za vodstvo

Izhodišča

Izobraževalni program »Kultura usklajenih odnosov« vpeljuje dinamičen pristop, na osnovi katerega pridobijo stanovalci na dostojanstvu življenja, zaposleni pa večjo kompetentnost in soodgovornost pri delu.

Izkušnje so pokazale, da se sprememb v organizaciji, ki globlje posežejo v filozofijo dela in kulturo odnosov, ne da izvesti na enostaven način ali samo z edukacijo dela zaposlenih v domu. Prepoznali smo, da s parcialnimi pristopi na področju usposabljanja zaposlenih ne dosežemo globljih sprememb.

Zato poleg sistematičnega usposabljanja vseh zaposlenih za kulturo usklajenih odnosov vzporedno s širšim vodstvenim timom razmišljamo o oblikovanju organizacijskih in sistemskih pogojev za razvoj kulture usklajenih odnosov. Oba pola tako usmerjamo k istemu cilju in spremljamo spremembe na področju organizacijske kulture, odnosne usmerjenosti in vsebine dela.

Cilj

Oblikovati organizacijske in sistemske pogoje za razvoj kulture usklajenih odnosov.

Vrste delavnic

 1. Vodstvena delavnica: Teoretična izhodišča modela Kulture usklajenih odnosov
 2. Vodstvena delavnica: Organizacija dela, vodenje in bivalno okolje
 3. Vodstvena delavnica: Zapis projekta
 4. Vodstvena delavnica: Evalvacija

Vsebina delavnic

1. Vodstvena delavnica: Teoretična izhodišča

 • Spremembe in uvajanje sprememb
 • Sprememba modela dela
 • Teoretična izhodišča modela Kultura usklajenih odnosov
 • Ključne ideje modela Kultura usklajenih odnosov
 • Usklajen odnos in pomen navezanosti
 • Ocena stanja v ustanovi

2. Vodstvena delavnica: Organizacija dela, vodenje in bivalno okolje

 • Organizacija dela in razvoj avtonomije avtonomnih delovnih timov
 • Vodenje in vodja organizacijske enote
 • Bivalno okolje

3. Vodstvena delavnica: Zapis projekta

 • Določanje ciljev po S.M.A.R.T.
 • Izdelava načrta (opredeliti glavni cilj, delni cilji, aktivnosti posameznega delnega cilja, opredelitev odgovornih oseb, opredelitev časovnih terminov, analiza tveganja itd.)
 • Prenos vsebine projekta zaposlenim in njihovo vključevanje v projekt

4. Vodstvena delavnica: Evalvacija

 • Predstavitev poteka projekta, analiza in izboljšava posameznih vsebinskih področij: stanovalci, svojci, referenčne osebe, avtonomni delovni timi, podporne službe, vodenje, dokumentiranje in prenos informacij, usklajenost
 • Napotila za naprej

Ciljna skupina

Širši vodstveni tim in ključni zaposleni

Izvajalci

 • Eva Imperl, univ. dipl. psih.
 • Franci Imperl, univ. dipl. psih.
 • Tanja Imperl, univ. dipl. soc.

Časovni obseg

 1. vodstvena delavnica: Teoretična izhodišča modela Kulture usklajenih odnosov (2 dni, 14 ped. ur)
 2. vodstvena delavnica: Organizacija dela, vodenje in bivalno okolje (2 dni, 14 ped. ur)
 3. vodstvena delavnica: Zapis projekta (po dogovoru, 1 ali 2 dni, 7 oz. 14 ped. ur)
 4. vodstvena delavnica: Evalvacija (po dogovoru, 1 ali 2 dni, 7 oz. 14 PU)

Število udeležencev

10 – 15

Termin in kraj

Delavnice izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.