Doživljanje in izzivi demence /izkustvena delavnica/

Izhodišča

Razmišljanje o psihosocialnem modelu varstva oseb z demenco prinaša spremembe v razumevanje nege in oskrbe. Predvsem vloge negovalnega osebja, ki v tradicionalnem pomenu poznajo, kaj je dobro in potrebno za stanovalce. S pogosto dobronamernim vedenjem zatrejo in uničijo samostojnost in avtonomijo pri stanovalcih. Na drugi strani pa sodobni negovalec ob upoštevanju integritete, strokovnosti in empatije gradi odnos do stanovalcev, pri katerih upošteva telo, dušo in duha.

Ciljne skupine

Vsi, ki delajo z osebami z demenco.

Namen

S pomočjo delavnice raziskati počutje in odzive v situacijah, ki povzročajo zmedenost, težave s komunikacijo in težave s senzoričnim zaznavanjem. Te občutke pogosto doživljajo osebe z demenco, posledično se odražajo kot strah, odvisnost, agresija, sram in obramba. Cilj delavnice ni le teoretično razumevanje, temveč tudi osebna izkušnja in refleksija.

Število udeležencev

dO 25.

Vsebina

Kakšen je svet, v katerem živijo ljudje z demenco? Psihološko gledano vodi demenca v fazo popolne in usodne odvisnosti. Kaj jim preostane, kako se lahko izrazijo?

Delavnica se osredotoča na tri ključne težave, ki jih doživljajo osebe z demenco: zmedenost, senzorične težave in težave v komunikaciji. Udeleženci bodo sodelovali v praktičnih vajah in simulacijah, kjer bodo lahko te občutke in težave doživeli na lastni koži. To omogoča boljše razumevanje izkušenj oseb z demenco. Vaje bodo analizirane, vsaka tematika bo zaključena s kratkim predavanjem, kar bo omogočilo udeležencem vpogled v bolj optimalne pristope za izboljšanje komunikacije ter prilagoditve okolja za boljše počutje oseb z demenco. Ljudje z demenco lahko živijo srečno in kakovostno življenje, če vzpostavijo odnos s čutečo ter spoštljivo osebo. V primeru, ko so okolje in odnosi primerni ter se ustrezno prilagajajo človeku z demenco, demenca sama po sebi ne pomeni nujno velike nesreče.

Časovni obseg

6 pedagoških ur.

Izvajalke

  • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
  • Katja Kučer, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
  • Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka, učiteljica inovativne validacije
  • Olga Sočič, viš. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
  • Mateja Zelič, sr. med. sestra, učiteljica inovativne validacije

Termin in kraj

Program izvajamo na osnovi predhodnega dogovora v ustanovi.