FIRIS IMPERL d.o.o. je izvajalec postopkov za preverjanje in potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije DELOVNI INŠTRUKTOR/DELOVNA INŠTRUKTORICA.

Zainteresirani kandidati morajo dokazati poznavanje znanj, navedenih v Katalogu standardov strokovnih znanj in spretnosti za delovnega inštruktorja/delovno inštruktorico.

Dokumente, ki ta znanja dokazujejo, kandidat zbere v portfoliju (osebni mapi).

Tričlanska izpitna komisija na podlagi pregleda portfolij preveri in potrdi doseganje znanj ter spretnosti kandidatov v skladu z zgoraj omenjenim Katalogom standardov strokovnih znanj in spretnosti. Komisija lahko kandidatova znanja in veščine potrdi na podlagi dokazil in listin, zbranih v portfoliju. Če komisija ugotovi, da dokazila ne zadoščajo, lahko kandidata povabijo tudi na praktično preverjanje z zagovorom.

Pogoji za vstop v postopek preverjanja in potrjevanja za pridobitev certifikata:

  • Starost najmanj 18 let.
  • Vsaj srednja poklicna izobrazba (zaključena najmanj triletna srednja poklicna šola).
  • 3 leta delovnih izkušenj, od tega vsaj 1 leto v neposrednega dela z uporabniki socialnovarstvenih storitev.

Postopek izvajamo enkrat letno.

Dodatne informacije o postopku potrjevanja in preverjanja znanja za pridobitev NPK delovni inštruktor/delovna inštruktorica in prijava pri svetovalki za NPK:

Eva Imperl
041 268 832
eva@firis-imperl.si