Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese

Namen

Usposabiti zaposlene v ustanovah za večjo naravnanost na uporabnike in procese.

Ciljne skupine

Seminar je namenjen vsem delavcem ustanove.

Vsebina

  • Predstavitev modela E-Qalin, 
  • prepoznavanje in opisovanje procesov,
  • strukture in odnosi v ustanovi, 
  • osnovno razumevanje vlog in funkcij v ustanovi, 
  • zaznavanje, 
  • naravnanost v ustanovi, 
  • kultura obravnavanja napak, 
  • pomen delovanja na osnovi PDCA/I, 
  • načrtovanje procesov sprememb.

Časovni obseg programa

Izobraževanje za naravnanost na stanovalce/uporabnike in procese se izvaja v obsegu 2 dvodnevnih izobraževalnih sklopov. V vsakem dvodnevnem sklopu traja en izobraževalni dan 5 PU. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 20 PU. 

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah.

Število udeležencev

20

Izvajalka

Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

Termini in kraji seminarjev

Izobraževanje izvajamo v ustanovi na osnovi predhodnega dogovora.

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

MNENJA UDELEŽENCEV

… Izobraževanje nas je povezalo tudi s sodelavci, saj sem jih videla v drugačni luči, kaj pogrešajo, kaj jim je pri delu z uporabniki dobro. Tako izobraževanje, ki temelji na praktičnih delavnicah kot je bilo to pozdravljam in naj bi jih bilo čim več…

Klaudija Makuc
CUDV Radovljica

Več >>>

Vesel sem konkretne pobude mojih sodelavcev, da izvedemo še četrto srečanje za tiste zaposlene, ki se programa še niso udeležili. To je dokaz, kako se gradi dobra kultura odnosov med zaposlenimi samimi in do uporabnikov storitev.

Tomaž Lenart
direktor Doma Nine Pokorn Grmovje

Več >>>

Vaša predavanja so nam osvežila znanje in pokazala kje smo na pravi poti, kje pa se da še kaj popraviti in kakšni načini so za to, da se doseže izboljšanje.

Vesna Jularić
varuhinja v DU Postojna

Več >>>