Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese

Namen

Usposabiti zaposlene v ustanovah za večjo naravnanost na uporabnike in procese.

Ciljne skupine

Seminar je namenjen vsem delavcem ustanove.

Vsebina

 • Predstavitev pojmov in konceptov, povezanih z modelom E-Qalin.
 • Predstavitev modela E-Qalin (uvajanje in izvajanje).
 • Analiza procesov in delo na procesih.
 • Poslanstvo, strukture in odnosi, razčlenjenost ustanove.
 • Temeljno razumevanje vlog in funkcij v ustanovi.
 • Faktorji, funkcija in teorija zaznavanja potreb uporabnikov.
 • Pomen naravnanosti na uporabnike in seznanitev z Demingovim krogom kot orodjem za izbojšave (PDCA/i).
 • Pomen stalnega preverjanja drže oz. delovanja sistema in posameznika v njem (obvladovanje rutinskega dela, oblikovanje kulture obravnavanja napak).
 • Osnovne zakonitosti (značilnosti) načrtovanja in uresničevanja izboljšav.
 • Pomen načrtovanja in uresničevanja projektov izboljšav.

Časovni obseg programa

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese se izvaja v obsegu treh dvodnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 36 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah. Udeleženci dobijo po prvem seminarju nalogo, ki jo morajo opraviti do drugega termina.

Število udeležencev

20

Predavatelji

 • Eva Imperl, univ. dipl. psihologinja
 • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psiholog

Termini in kraji seminarjev

Obalni dom upokojencev Koper (2.skupina)
2. termin: 15. – 16. januar 2018
3. termin: 1. – 2. februar 2018

Obalni dom upokojencev Koper (1.skupina)
3. termin: 22. – 23. januar 2018

Dom starejših občanov Izlake
1. termin: 12. – 13. februar 2018
2. termin: 12. – 13. marec 2018
3. termin: 9. – 10. april 2018

Socialno varstveni zavod Hrastovec
1. termin: 20. – 21. februar 2018
2. termin: 20. – 21. marec 2018
3. termin: 7. – 8. maj 2018

Dom starejših občanov Bežigrad (2.skupina)
1. termin: 19. – 20. april 2018
2. termin: 21. – 22. maj 2018
3. termin: 11. – 12. junij 2018

Dom ob Savinji Celje (2.skupina)
1. termin: 10. – 11. september 2018
2. termin: 8. – 9. oktober 2018
3. termin: 19. – 20. november 2018

 

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

MNENJA UDELEŽENCEV

… Izobraževanje nas je povezalo tudi s sodelavci, saj sem jih videla v drugačni luči, kaj pogrešajo, kaj jim je pri delu z uporabniki dobro. Tako izobraževanje, ki temelji na praktičnih delavnicah kot je bilo to pozdravljam in naj bi jih bilo čim več…

Klaudija Makuc
CUDV Radovljica

Več >>>

Vesel sem konkretne pobude mojih sodelavcev, da izvedemo še četrto srečanje za tiste zaposlene, ki se programa še niso udeležili. To je dokaz, kako se gradi dobra kultura odnosov med zaposlenimi samimi in do uporabnikov storitev.

Tomaž Lenart
direktor Doma Nine Pokorn Grmovje

Več >>>

Vaša predavanja so nam osvežila znanje in pokazala kje smo na pravi poti, kje pa se da še kaj popraviti in kakšni načini so za to, da se doseže izboljšanje.

Vesna Jularić
varuhinja v DU Postojna

Več >>>