Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese

Namen

Usposabiti zaposlene v ustanovah za večjo naravnanost na uporabnike in procese.

Ciljne skupine

Seminar je namenjen vsem delavcem ustanove.

Vsebina

 • Predstavitev pojmov in konceptov, povezanih z modelom E-Qalin.
 • Predstavitev modela E-Qalin (uvajanje in izvajanje).
 • Analiza procesov in delo na procesih.
 • Poslanstvo, strukture in odnosi, razčlenjenost ustanove.
 • Temeljno razumevanje vlog in funkcij v ustanovi.
 • Faktorji, funkcija in teorija zaznavanja potreb uporabnikov.
 • Pomen naravnanosti na uporabnike in seznanitev z Demingovim krogom kot orodjem za izbojšave (PDCA/i).
 • Pomen stalnega preverjanja drže oz. delovanja sistema in posameznika v njem (obvladovanje rutinskega dela, oblikovanje kulture obravnavanja napak).
 • Osnovne zakonitosti (značilnosti) načrtovanja in uresničevanja izboljšav.
 • Pomen načrtovanja in uresničevanja projektov izboljšav.

Časovni obseg programa

Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese se izvaja v obsegu treh dvodnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev

Aktivno sodelovanje v skupinah in delavnicah. Udeleženci dobijo po prvem seminarju nalogo, ki jo morajo opraviti do drugega termina.

Število udeležencev

20

Predavatelji

 • Eva Imperl, univ. dipl. psihologinja
 • Franc Imperl, univ. dipl. psiholog, izobraževalec za E-Qalin
 • Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin
 • Bojan Pucelj, univ. dipl. sociolog, dipl. transakcijski analitik
 • Tomaž Torkar, univ. dipl. psiholog

Termini in kraji seminarjev

DS Lendava
1. termin: 8. – 9. januar 2015
2. termin: 21. – 22. januar 2015
3. termin: 4. – 5. marec 2015

CUDV Dobrna
1. termin: 12. – 13. marec 2015
2. termin: 26. – 27. marec 2015
3. termin: 20. – 21. april 2015

VDC Polž
1. termin: 17. – 18. marec 2015
2. termin: 22. – 23. april 2015
3. termin: 8. – 9. junij 2015

DSO Ljubljana Vič-Rudnik
1. termin: 7. – 8. april 2015
2. termin: 21. – 22. maj 2015
3. termin: 10. – 11. junij 2015

Pegazov dom, Rogaška Slatina
1. termin: 3. – 4. september 2015
2. termin: 21. – 22. september 2015
3. termin: 5. – 6. oktober 2015

Sončni dom, Maribor
1. termin: 7. – 8. september 2015
2. termin: 14. – 15. september 2015
3. termin: 16. – 17. november 2015

VDC Polž
1. termin: 10. – 11. september 2015
2. termin: 15. – 16. oktober 2015
3. termin: 1. – 2. december 2015

CUDV Črna na Koroškem
1. termin: 3. – 4. november 2015
2. termin: 30. november – 1. december 2015
3. termin: 14. – 15. december 2015

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

MNENJA UDELEŽENCEV

… Izobraževanje nas je povezalo tudi s sodelavci, saj sem jih videla v drugačni luči, kaj pogrešajo, kaj jim je pri delu z uporabniki dobro. Tako izobraževanje, ki temelji na praktičnih delavnicah kot je bilo to pozdravljam in naj bi jih bilo čim več…

Klaudija Makuc
CUDV Radovljica

Več >>>

Vesel sem konkretne pobude mojih sodelavcev, da izvedemo še četrto srečanje za tiste zaposlene, ki se programa še niso udeležili. To je dokaz, kako se gradi dobra kultura odnosov med zaposlenimi samimi in do uporabnikov storitev.

Tomaž Lenart
direktor Doma Nine Pokorn Grmovje

Več >>>

Vaša predavanja so nam osvežila znanje in pokazala kje smo na pravi poti, kje pa se da še kaj popraviti in kakšni načini so za to, da se doseže izboljšanje.

Vesna Jularić
varuhinja v DU Postojna

Več >>>