Izobraževanje »Naravnanost na uporabnike in procese« je bilo zanimivo tako s strani tem kot s strani predavateljev in njihovega pristopa pri posredovanju vsebin. Najbolj mi je ostal v spominu primer race / zajca (kaj vidiš), ker to velja zlasti v praksi, da na isto stvar zaposleni drugače gledamo. Tudi same delavnice so bile zanimive. Izobraževanje nas je povezalo tudi s sodelavci, saj sem jih videla v drugačni luči, kaj pogrešajo, kaj jim je pri delu z uporabniki dobro.

Tako izobraževanje, ki temelji na praktičnih delavnicah kot je bilo to pozdravljam in naj bi jih bilo čim več. Skratka zanimivo in pestro.

Klaudija Makuc
CUDV Radovljica