Za program Naravnanost na uporabnike in procese, ki smo ga v našem zavodu izvedli za tri skupine delavcev po dvajset in katerega sem se tudi sam udeležil, trdim, da je izpolnil vsa moja pričakovanja, pa tudi pričakovanja mojih sodelavcev glede na njihove izjave in navdušenje nad izvedenim programom. Program se  na konkreten način s svojimi vsebinami dotakne dinamike odnosov med delavcem in uporabnikom za konkretno okolje.  Spomnil nas je, da ne pozabimo na vezi, ki se vsakodnevno tkejo med delavcem in uporabnikom in kako pomembno je, da se znamo vživeti v čutenja in razmišljanja naših stanovalcev na način, da bodo te vezi čim bolj trdne in pristne in da bo opravljeno delo kakovostno. Vesel sem konkretne pobude mojih sodelavcev, da izvedemo še četrto srečanje za tiste zaposlene, ki se programa še niso udeležili. To je  dokaz, kako se gradi dobra kultura odnosov med zaposlenimi samimi in do uporabnikov storitev.

Tomaž Lenart
direktor Dom Nine Pokorn Grmovje