Izobraževanje za procesne vodje

Namen

Udeležence seznaniti:

 • s poslovnikom E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
 • z načinom uvajanja modela E-Qalin in jih usposobiti, da ga bodo znali prilagoditi svojim specifičnim potrebam,
 • s podlagami za odločanje pri izboru področja ocenjevanja za samoocenjevanje v svoji ustanovi,
 • s postopki samoocenjevanja,
 • z instrumenti in postopki anketiranja ter merjenja zadovoljstva uporabnikov, svojcev (pri E-Qalin/A in E-Qalin/B), zaposlenih ter jih usposobiti za izvedbo anketiranja po prvem seminarju,
 • s software-om za E-Qalin in jih usposobiti za njegovo uporabo,
 • s pomenom načrtovanja izboljšav in njihovimi projektnimi izvedbami.

Ciljne skupine

Za procesne vodje se morajo usposobiti dva do trije predstavniki ustanove (v primeru večje organizacije z več lokacij izvajanja programa tudi štirje ali več), med katerimi mora biti obvezno direktor ustanove, drugi dve osebi pa morata biti najpomembnejša vodstvena delavca, v domovih za starejše sta to običajno vodja zdravstvene nege in socialni delavec.

Vsebina

 • Predstavitev projekta E-Qalin
 • Predstavitev modela E-Qalin
 • Struktura poslovnika E-Qalin
 • Informacija o procesu uvajanja modela E-Qalin vključno s terminskim načrtom
 • Interno vodenje in izvajanje projekta/funkcije/projektni tim/načrtovanje/komunikacija
 • Izbira kriterijev in kazalnikov za posamezne faze samoocenjevanja
 • Vsebina in organizacija samoocenjevanja
 • Delovanje skupine za razvoj
 • Priprava dokumentacije za kriterije in kazalnike
 • Uvedba: anketa/merjenje zadovoljstva
 • Predstavitev software-a za E-Qalin
 • Načrtovanje in projektno izvajanje izboljšav/sprememb
 • Izvedba predstavitve E-Qalina (kick off) na nivoju ustanove
 • Izvedba zaključne prireditve po vsaki fazi samoocenjevanja

Časovni obseg programa

Izobraževanje za procesne vodje se izvaja v obsegu dveh tridnevnih izobraževalnih sklopov. Časovni obseg celotnega izobraževalnega programa je 48 pedagoških ur.

Obveznosti udeležencev

Udeleženec se mora udeležiti obeh terminov izobraževanja. Obvezno je sodelovanje pri delu v skupinah in delavnicah.

Število udeležencev

Do 20.

Izobraževalka

Tanja Imperl, univ. dipl. sociologinja, izobraževalka za E-Qalin

Termini in kraji seminarjev

 1. termin: 21. – 23. 2. 2023, Hotel Astoria, Bled
 2. termin: 14. – 15. 3. 2023, lokacija bo znana naknadno.
 3. termin: 26. 9. 2023, lokacija bo znana naknadno.

Verifikacija programa

Izobraževanje bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo Socialni zbornici Slovenije.

MNENJA UDELEŽENCEV

… Dobili smo jasno predstavo, kje in kako začeti, kako sestaviti skupine itd., kar pa me najbolj veseli, spoznali smo, koliko koristnih informacij za naše delo, za razvoj in izboljšave dobimo s pomočjo E-Qalina od naših zaposlenih…

Kristina Kampuš
Pegazov dom Rogaška Slatina

Več >>>

Skozi program sem kot direktorica centra za socialno delo dejansko prepoznala veliko uporabnost modela E-Qalin kot sodobnega, inovativnega, dinamičnega in strukturiranega sistema upravljanja s kakovostjo v našem javnem zavodu.

Marina Novak Rabzelj
Direktorica CSD Krško

Več >>>