Izjemna pohvala izobraževalnem programu za procesne vodje. Skozi program sem kot direktorica centra za socialno delo dejansko prepoznala veliko uporabnost modela E-Qalin kot sodobnega, inovativnega, dinamičnega in strukturiranega sistema upravljanja s kakovostjo v našem javnem zavodu.

Zasnovan je razvojno in na načelu stalnega izboljševanja z udeležbo vseh pomembnih akterjev tako naših uporabnikov kot tudi zaposlenih in lokalnega okolja. Izobraževanje je bilo naravnano praktično z aktivnim sodelovanjem vseh sodelujočih, vso pridobljeno znanje smo lahko preverjali skozi konkretne situacije. Ob našem vsakdanjem delu z uporabniki ter v organiziranosti našega dela dnevno opažamo določene stvari, katere bi bilo potrebno spremeniti ali morda samo nadgraditi, da bi lahko delali še boljše, bolj učinkovito in uspešno, pa se pogosto strukturirano in celostno zaradi različnih razlogov ne lotimo uvajanja sprememb. Model E-Qalin je model in sistem, ki nam pri tem lahko koristi in pomaga.

Marina Novak Rabzelj
Direktorica CSD Krško