Nizozemska - ustanove za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju

Datum potovanja

21. – 24. junij 2022

Način potovanja

Letalo v obe smeri, avtobus po Nizozemski

Komu je namenjena

Ustanovam za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju

Strokovno področje

Obisk ustanove, ki podpira več kot 14.000 ljudi z motnjami v duševnem razvoju po vsej Nizozemski in nudi različne možnosti bivanja, dela ter pomoči družini. Predstavili nam bodo svoje programe in novejše pristope, kot npr. uporaba navidezne resničnosti.
Načrtujemo še dodaten program, v kolikor bomo v pripravi na program ugotovili, da obstaja časovna rezerva.

Število udeležencev

Do 45