Osvežitveno izobraževanje za moderatorje E-Qalin

Izhodišča

Moderatorji skupin za kakovost pridobijo pri osnovnem izobraževanju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja potrebujejo analizo pridobljenih izkušenj.

Cilji

Poglobitev znanja, izmenjava izkušenj in oblikovanje dobre prakse na področju moderiranja skupin za kakovost.

Ciljne skupine

Delavnica je namenjen moderatorjem, ki v ustanovah pri izvajanju modela E-Qalin vodijo skupine za kakovost.

Vsebina

Vsebino prilagodimo potrebam ustanove (pogled vodje kakovosti glede šibkih točk pri moderiranju). Poleg tega vključuje izobraževanje naslednje vsebine:

  • Analiza potekanja samoocenjevanja v ustanovi
  • Razumevanje dokumentacije E-Qalin
  • Dileme pri točkovanju
  • Kaj je dober predlog, kako ga oblikovati
  • Priprava moderatorja na samoocenjevanje
  • Usmerjanje razprave

Časovni obseg

4 pedagoške ure

Izvajalka

Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin

Termin in kraj

Po dogovoru v ustanovi