Supervizijska delavnica za moderatorje

Izhodišča

Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin.

Cilji

Poglobitev znanja, izmenjava izkušenj in oblikovanje dobre prakse na področju moderiranja skupin za kakovost.

Ciljne skupine

Delavnica je namenjen moderatorjem, ki v ustanovah pri izvajanju modela E-Qalin vodijo skupine za kakovost.

Število udeležencev

Neomejeno.

Vsebina

Delavnica bo izvedena na osnovi predstavitve in analize konkretnih primerov in problemov v zvezi z moderiranjem skupin za kakovost. Moderatorjem bodo prav tako predstavljena vsa novejša spoznanja izvajanja E-Qalina kot celote in delovanja skupin za kakovost pri tem.

Ena od tem letošnje supervizije bo tudi poglobitev dela na E-Qalin računalniškem programu.

Časovni obseg programa

Delavnica za moderatorje E-Qalin bo izvedena v obsegu 7 pedagoških ur.

Izvajalca

  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin
  • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

Termin in kraj

13. oktober 2020