Regijska srečanja ustanov z modelom E-Qalin

Izhodišče

Ko smo začeli v Sloveniji v socialno varstvene ustanove uvajati model upravljanja s kakovostjo E-Qalin, smo prva leta organizirali občasna regijska srečanja, kjer so si ustanove izmenjale izkušnje, dobre prakse in težave.

Iz več ustanov je prišla pobuda, da to prakso ponovno vpeljemo. Ustanove so v različnih fazah: nekatere vpeljujejo, druge so v polnem zagonu, tretje iščejo motivacijo. Hkrati pa so se v vsem tem času oblikovale različne dobre prakse, ki bi jih lahko na takšnih manjših srečanjih delili.

Vsebina

  • Izmenjava praks, izkušenj
  • Novosti
  • Poglobitev ali ponovitev določenih vsebin

Ciljne skupine

Direktor, vodja kakovosti in ostali procesni vodje.

Časovni obseg programa

3 pedagoške ure

Število udeležencev

Do 20

Moderatorka

Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin

Termini in kraji srečanj

1. izvedba: 8. 11. 2023, v eni od ustanov v regiji.

2. izvedba: 14. 11. 2023, v eni od ustanov v regiji.