Regijska srečanja ustanov z modelom E-Qalin

Izhodišče

V letu 2023 smo izvedli dve regijski srečanji, kjer smo ustvarili prostor za izmenjavo izkušenj, deljenje dobrih praks ter skupnega reševanja izzivov. Obe regijski srečanji sta bili izjemno pozitivno sprejeti. Zato s takšnim formatom nadaljujemo, saj verjamemo, da regijska srečanja predstavljajo odlično priložnost za izmenjavo znanj, krepitev mreže med ustanovami ter gradnjo trajnih povezav.

Vsebina

  • Regijska srečanja so namenjena izmenjavi praks in izkušenj, deljenju novosti, poglobitvi ali ponovitvi določenih vsebin. V letošnjih delavnicah bomo poglobili razumevanje izbranega kriterija in možnih pripadajočih kazalnikov. Razmišljali bomo tudi o vlogi procesnih vodij v ustanovi.

Ciljne skupine

Direktor, vodja kakovosti in ostali procesni vodje.

Časovni obseg programa

3 pedagoške ure

Število udeležencev

Do 20

Moderatorka

Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin

Termina in kraja srečanj

1. izvedba: 8. 10. 2024 v eni od ustanov v regiji.

2. izvedba: 10. 10. 2024, v eni od ustanov v regiji.