Izobraževanje za skrbnike kriterijev in kazalnikov modela E-Qalin

Izhodišča

Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Nekaj ustanov je izrazilo željo po krajšem izobraževanju za skrbnike, ki smo ga pri njih že izpeljali in je bil dobro sprejet.

Cilj

Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov.

Vsebina

  • Kratka predstavitev modela E-Qalin
  • Predstavitev funkcije in nalog skrbnika
  • Razumevanje PDCA cikla
  • Dokumentacija kriterijev: kako zapisati načrt in zagotavljati kontinuiran razvoj posameznega kriterija, kaj dokumentirati
  • Dokumentacija kazalnikov: kako pridobivati kazalnik, kako opraviti analizo in usmerjanje
  • Analiza primerov dokumentacije ustanove

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, ki so ali bodo prevzeli nalogo skrbnika kriterija in/ali kazalnika znotraj modela E-Qalin.

Časovni obseg

4 PU

Izvajalka

Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin

Termin in kraj

Izobraževanje izvedemo pri vas v ustanovi, termin določimo skupaj