Izobraževanje za skrbnike kriterijev in kazalnikov modela E-Qalin

Izhodišča

Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Nekaj ustanov je izrazilo željo po krajšem izobraževanju za skrbnike, ki smo ga pri njih že izpeljali in je bil dobro sprejet.

Cilj

Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov.

Ciljna skupina

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, ki so ali bodo prevzeli nalogo skrbnika kriterija in/ali kazalnika znotraj modela E-Qalin.

Časovni obseg

4 PU

Izvajalec

Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., izobraževalec za E-Qalin, zunanji presojevalec modela E-Qalin

Termin in kraj

Izobraževanje izvedemo pri vas v ustanovi, termin določimo skupaj