Kakovost oskrbe starejših - izziv za prihodnost
Obseg: 180 strani
Leto izida: 2012
Izdajatelj: Firis Imperl d.o.o.
Mehka vezava
ISBN: 978-961-92231-1-6
Cena z DDV: 10,95€

Kakovost oskrbe starejših - izziv za prihodnost

Avtor: Franc Imperl

Knjiga nas seznanja s položajem starejših oseb v današnji družbi z vidika družbene skrbi predvsem najranljivejših in najpogosteje nameščenih v domovih za starejše. Kritično analizira elemente t. i. »totalnih« ustanov, ki so se skozi desetletja pretihotapili v objem institucionalne oskrbe in nege starejših. V tem smislu opisuje različne oblike strukturnih oz. sistemskih zlorab, ki jih družba in uradna politika vse premalo prepoznavata, stiska ter nemoč starejših, pogosto z demenco, pa ostajata neopazna znotraj zaklenjenih vrat oddelka doma. Večji del knjige je namenjen predstavitvi novejših konceptov oskrbe starejših, predvsem IV. generaciji domov za starejše s psihosocialnim konceptom. Podrobno sta opisana razvoj in pomen t. i. gospodinjskih skupin, ki v polnosti udejanjajo psihosocialni koncept in kjer se poudarjajo samostojnost, zasebnost, domačnost, varno zavetje ter samoodločanje. Osnovno sporočilo knjige je pravica do kakovosti življenja kljub starosti, demenci ali kateri koli drugi bolezni.

V zadnjih dveh poglavjih je predstavljena vrsta novejših projektov, ki udejanjajo zamisli sodobnih konceptov oskrbe starejših v Sloveniji.