Upravni odbor in predsednik Konzorcija 17

Konzorcij 17 ima 9 članski upravni odbor, sedem zastopnikov je županov občin Konzorcija 17, po eden predstavnik pa iz Družbe FIRIS IMPERL d.o.o. – razvojni inženiring socialnega varstva in INŠTITUTA Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgeneracijsko sožitje, ki sta stalna člana odbora (brez reelekcije), vendar ne moreta biti izbrana za predsednika Konzorcija 17.

Člani odbora imajo mandat eno leto, nakar se vsako leto zamenjajo 4 člani. Članstvo v upravni odbor se določi na osnovi časovnega vrstnega reda pristopa h Konzorciju 17. Vsako naslednje leto preneha mandat v upravnem odboru prvim štirim članom iz časovnega vrstnega reda pristopa. Sestava upravnega odbora se vsako leto menja s 1. marcem.

»Konzorcij 17« je odprto pogodbeno združenje, kar pomeni, da se lahko članstvo poveča, če obstajajo za to razlogi in se odbor »Konzorcija 17« s tem strinja.

Člani odbora so na prvi konstitutivni seji izbrali iz svojih vrst predsednika Konzorcija 17, ki je pooblaščen, da zastopa Konzorcij 17 v razmerju do tretje osebe. Mandat predsednik Konzorcija 17 je eno leto in je vezan na čas delovanja aktualnega upravnega odbora.

Člani upravnega odbora v mandatnem obdobju od 1. 3. 2020 do 1.3. 2021 so: Jože Doles, župan Občine Bloke, Saša Likavec Svetelšek, županja Občine Hrpelje-Kozina, Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice, Antonija Žumbar, županja Občine Cirkulane, Valter Mlekuž, župan Občine Bovec, Franc Pukšič, župan Občine Destrnik, Alojz Glavač, župan Občine Moravske Toplice, Franci Imperl iz družbe FIRIS IMPER d.o.o. in Jože Ramovš iz Inštituta Antona Trstenjaka.

V mandatnem obdobju od 1. 3. 2020 do 1.3. 2021 je predsednik Upravnega odbora g. Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice.