Člani Konzorcija 17

V projekt vzpostavitve integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti so vključene oz. so v postopku vključevanja naslednje občine: Apače, Benedikt, Bled, Bloke, Bovec, Cirkulane, Destrnik, Dobje, Hrpelje-Kozina, Kobilje, Kostel, Kozje, Log – Dragomer, Lukovica, Majšperk, Moravske Toplice, Podlehnik, Postojna, Puconci, Rečica ob Savinji, Rogatec, Semič,  Sevnica, Sv. Jurij ob Ščavnici, Šenčur, Šentjernej, Šentjur, Šentrupert, Šmarje pri Jelšah in Vodice. Izobraževalno podjetje na področju dolgotrajne oskrbe FIRIS IMPERL d.o.o. je vodja projekta, oba z Inštitutom Antona Trstenjaka za gerontologijo in medgenacijsko sožitje sta polnopravna člana in vključena v Konzorcij 17 kot svetovalna služba.