Vpeljava izboljšav in racionalizacija dela v postopku E-Qalin