Ustanove z mednarodnim certifikatom z E-Qalin1

DU Šmarje pri Jelšah
VDC Zagorje
DSO Tezno
CUDV Dolfke Boštjančič
KDS PE DS Slovenj Gradec
Dom Tisje
CS Zimzelen
DSO Lendava
CUDV Dobrna
DU Postojna
DU Poljčane
DUO Impoljca
DSO Ljubljana Šiška
Dom počitka Mengeš
Dom Nine Pokorn Grmovje
VDC Tončke Hočevar
VDC Polž

 

 

1 Ustanova prejme certifikat na osnovi zunanje presoje, ki jo izvede presojevalska organizacija Bureau Veritas. Certifikat je mednaroden, njegova veljavnost je 3 leta.