Ustanove kakovosti na osnovi samoocene z E-Qalin2

DUO Impoljca (2012-2015)
Dom upokojencev Sevnica (2012-2015)
Dom upokojencev Brežice (2012-2015)
Trubarjev dom upokojencev Loka pri Zidanem mostu (2012-2015)
VDC Murska Sobota (2012-2015)
Dom Nine Pokorn Grmovje (2013-2016)
Dom starejših Šentjur (2014-2017)

2 Potrdilo »Dom kakovosti E-Qalin na osnovi samoocene« lahko dobi ustanova, ki z dokumentacijo izkaže, da je bila v ustanovi izvedena celovita samoocena, da dosega zahtevano stopnjo udeleženosti pri E-Qalinu (v procentu) in predloži predloge izboljšav in seznam prioritet za proces stalnih izboljšav. Veljavnost potrdila: 3 leta.