Kaj je E-Qalin

E-Qalin (European quality-improving learning) je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v ustanovah socialnega varstva, katerega razvoj je v okviru sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. Nastal je zaradi zahteve razvoja sodobne družbe, socialne politike in sistema socialnega varstva. Njegov nastanek so pogojevale zahteve razvoja socialno varstvenih organizacij, njihove potrebe po standardih kakovosti in po specifičnem modelu obvladovanja kakovosti, ki bi bil nacionalno in evropsko priznan.

Model je prilagojen 4 branžam:

 • domovom za starejše (E-Qalin/A),
 • varstveno delovnim centrom in socialno varstvenim zavodom za usposabljanje (E-Qalin/B),
 • izvajalcem pomoči na domu (E-Qalin/C) in
 • centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

Model E-Qalin/A je razvijala ekspertna skupina, v kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo, izobraževalne ustanove, direktorji in drugi vodilni kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji domov in uporabniki. Sodelujoče organizacije ali posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije, Luksemburga in Nizozemske. Model je v pilotni fazi preizkusilo 29 domov za starejše iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, na osnovi česar je bila opravljena evalvacija ter oblikovana dokončna varianta za domove starejših. Na podoben način sta ob mednarodnem sodelovanju nastala branžni varianti E-Qalin/B in E-Qalin/C, medtem ko smo E-Qalin/D razvili samo v Sloveniji.

Aktivni partner za E-Qalin v Sloveniji je FIRIS IMPERL d.o.o.

Sistem upravljanja s kakovostjo oz. doseganja poslovne odličnosti vključuje strukture, procese in rezultate ustanove. Kakovost vseh treh področij se preverja s pomočjo samoocenjevanja (Self Assessment).

Za E-Qalin je značilno, da je naravnan operativno, zajema vse hierarhične ravni v organizaciji in pospešuje aktivno vključevanje zaposlenih. V ta namen so pripravljena tri izobraževanja, ki so povezana z modelom E-Qalin:

 • Izobraževanje za procesne vodje,
 • Izobraževanje za moderatorje in
 • Izobraževanje za naravnanost na uporabnike in procese.

Predvideni učinki upravljanja kakovosti po E-Qalinu so predvsem:

 • boljša kakovost storitev za uporabnike,
 • večja motiviranost in zadovoljstvo zaposlenih,
 • pomoč vodstvu ter zaposlenim v ustanovah pri zagotavljanju in izpopolnjevanju kakovostnih storitev,
 • nacionalna ter mednarodna primerljivost ustanov in
 • certificiranje specifične dejavnosti ter blagovni znak.

Model E-Qalin je trenutno razširjen v naslednjih državah:

 • Avstrija
 • Češka
 • Francija
 • Hrvaška
 • Italija
 • Nemčija
 • Luksemburg
 • Slovenija
 • Velika Britanija