Časovnica - razvoj

2004
 • Začetek projekt “Razvoj modela E-Qalin”
2005
 • 1. Evropski kongres E-Qalin (Dunaj)
2006
 • Začetek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
2007
 • Konec projekta “Razvoj modela E-Qalin”
 • Zaključek izobraževanja svetovalcev E-Qalin
2008
 • Ustanovitev organizacije E-Qalin GmbH
 • Projekt “Prilagoditev modela ustanovam za osebe z motnjami v duševnem raju – E-Qalin/B”
 • Začetek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
2009
 • Začetek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
 • Začetek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
2010
 • Zaključek projekta “Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C”
 • Zaključek projekta “Prilagoditev modela E-Qalin centrom za socialno delo – E-Qalin/D”
 • Zaključek projekta “E-Qalin Transfer” (prenos modela v Francijo in Veliko Britanijo, vzpostavitev zunanje presoje in certifikacije, izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin)
2011
 • Razširitev E-Qalina na Hrvaško
2012
 • Prve certifikacije