Projekt Transfer of Innovations - Prenos izobraževanja za upravljanje s kakovostjo v socialnih ustanovah na Francijo in Veliko Britanijo

Izvedbo projekta je financirala Evropska komisija.

GB Bildung und Kultur

Trajanje projekta: oktober 2008 - september 2010

Vodenje projekta: E-Qalin GmbH

Partnerji v projektu:

 • Bureau Veritas Podruznica Ljubljana, SI
 • FIRIS IMPERL d.o.o. , SI
 • Service RBS A.s.b.l., LU
 • European Association for Directors of Residential Care Homes for the Elderly E.D.E, LU
 • Emme & erre SpA, IT
 • Dempsey Associations, GB
 • CRP Consulting, FR
 • Westsächsische Hochschule Zwickau, DE
 • Andragogik konkret e.V., DE
 • Bundesverband der Alten- und Pflegeheime Österreichs, AT
 • IBG Institut für Bildung im Gesundheitsdienst GmbH, AT

Cilji projekta: Glavni cilj projekta je bil prenos koncepta usposabljanja za E-Qalin v Francijo in Združeno kraljestvo ter ustvariti pogoje za nadaljnje širjenje modela (usposabljanje multiplikatorjev izobraževanja, akreditacije, zunanja ocena, transnacionalno pilotno usposabljanje, odnosi z javnostmi), v drugih državah. Že uveljavljeno E-Qalin partnerstvo, ki ga sestavljajo organizacije iz Avstrije, Nemčije, Italije, Luksemburga in Slovenije, je bilo dopolnjeno z novimi partnerskimi organizacijami iz Francije in Velike Britanije. Istočasno je v Sloveniji potekalo vzpostavitev certificiranja in pilotno izobraževanje zunanjih presojevalcev E-Qalin.

Rezultati projekta: Model E-Qalin/A, vključno s poslovnikom, je bil prilagojen za uporabo v Franciji in Veliki Britaniji. Usposobljeni so bili izobraževalci E-Qalin in procesni vodje E-Qalin v domovih za starejše v Franciji in Veliki Britaniji. Razvit je tudi koncept širjenja modela E-Qalin. V Sloveniji je bil razvit koncept usposabljanja zunanjih presojevalcev E-Qalin in je bilo izvedeno pilotsko testiranje E-Qalin certificiranja v domovih za starejše. Razvite so bile smernice za akreditacijo certifikacijskih organov, ki želijo certificirati E-Qalin.