Projekt »Prilagoditev modela centrom za socialno delo – E-Qalin/D«

Trajanje projekta: oktober – december 2008

Vodenje projekta: FIRIS IMPERL d.o.o.

V projektu sodelovali:

  • FIRIS IMPERL d.o.o. – Franc Imperl, Tanja Imperl
  • Skupnost CSD – mag. Darja Kuzmanič Korva
  • Inštitut za socialno varstvo – mag. Barbara Kobal
  • Bojan Pucelj
  • CSD Ljubljana Moste Polje – Marjan Vončina
  • CSD Koper – Marija Perkovič
  • CSD Krško – Marjana Sečen
  • CSD Radovljica – Miloša Kos Ovsenik
  • CSD Ribnica – mag. Majda Vrh
  • CSD Slovenj Gradec – Boža Vitežnik Raj

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi centrom za socialno delo (E-Qalin/D).

Rezultati projekta: Ker organizacij, kot so centri za socialno delo, v Evropi ne poznajo, je projekt prilagoditve modela E-Qalin/D potekal le v Sloveniji s sodelovanjem Skupnosti centrov za socialno delo, direktorjev CSD, Inštitutom RS za socialno varstvo in družbo FIRIS IMPERL d.o.o. kot izobraževalcem modela. Projekt je sofinanciralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Pilotna faza je bila izvedena 7 CSD različne velikosti. Evalvacijo je izvedel Inštitut za socialno varstvo. Prilagodili smo Poslovnik E-Qalin/D.