Projekt »Prilagoditev modela ambulantnim službam – E-Qalin/C«

Trajanje projekta: 2008 – 2009

Vodenje projekta: IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst

V projektu sodelovali:

  • IBG – Institut für Bildung im Gesundheitsdienst, Avstrija
  • Westsächsische Hochschule Zwickau, Nemčija
  • E.D.E. European Association for Directors of residential care homes for elderly a.S.b.L.
  • Service RBS A.s.b.l., Luksemburg

Cilji projekta: Obstoječi model kakovosti E-Qalin (namenjen domovom za starejše) prilagoditi izvajalcem pomoči na domu in podobnim ambulantnim oblikam socialno varstvenih storitev.

Rezultati projekta: Model E-Qalin/C za izvajalce ambulantnih služb pomoči na domu je razvil tim, sestavljen iz strokovnjakov s področja upravljanja kakovosti, predstavnikov izvajalcev ambulantne pomoči na domu in strokovnjakov za izobraževanje. Razvoj in preizkušanje v pilotnih ustanovah (pilotna faza v dveh državah EU) smo znanstveno evaluirali in za uspešno uvedbo in izvajanje modela E-Qalin prilagodili Poslovnik E-Qalin/C, kjer je razložen model ter njegova uporaba v praksi.