IZHODIŠČA

Na osnovi izkušenj ustanov v preteklih letih izvajanja modela E-Qalin smo prišli do spoznanja, da je potrebno skrbništvo razdeliti med več zaposlenih. Pri tem pa, glede na to, da skrbniki niso deležni nobenega izobraževanja v zvezi z modelom E-Qalin, pogosto prihaja do nerazumevanja in odporov. Nekaj ustanov je izrazilo željo po krajšem izobraževanju za skrbnike, ki smo ga pri njih že izpeljali in je bil dobro sprejet.

CILJ

Cilj izobraževanja je zaposlene (skrbnike) usposobiti za samostojno izvajanje nalog, povezanih s skrbništvom posameznih kriterijev in kazalnikov.

CILJNA SKUPINA

Izobraževanje je namenjeno zaposlenim, ki so ali bodo prevzeli nalogo skrbnika kriterija in/ali kazalnika znotraj modela E-Qalin.

ČASOVNI OBSEG

4 PU

IZVAJALEC

Tomaž Torkar, univ. dipl. psih., izobraževalec za E-Qalin, zunanji presojevalec modela E-Qalin

TERMIN IN KRAJ

Izobraževanje izvedemo pri vas v ustanovi, termin določimo skupaj

SUPERVIZIJSKA DELAVNICA ZA MODERATORJE

Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin.

IZHODIŠČA

Moderatorji skupin za kakovost (samoocenjevanje) pridobijo pri osnovnem izobraževenju temeljna znanja, potrebna za vodenje teh skupin. Za dobro izvajanje moderiranja pa potrebujejo ustrezne izkušnje in še posebej njihovo analizo. Temu namenu služi supervizijska delavnica za vse moderatorje, ki so že pridobili izkušnje vodenja skupin.

CILJI

Poglobitev znanja, izmenjava izkušenj in oblikovanje dobre prakse na področju moderiranja skupin za kakovost.

CILJNE SKUPINE

Delavnica je namenjen moderatorjem, ki v ustanovah pri izvajanju modela E-Qalin vodijo skupine za kakovost.

ŠTEVILO UDELEŽENCEV

Neomejeno.

VSEBINA

Delavnica bo izvedena na osnovi predstavitve in analize konkretnih primerov in problemov v zvezi z moderiranjem skupin za kakovost. Moderatorjem bodo prav tako predstavljena vsa novejša spoznanja izvajanja E-Qalina kot celote in delovanja skupin za kakovost pri tem.

Ena od tem letošnje supervizije bo tudi poglobitev dela na E-Qalin računalniškem programu.

ČASOVNI OBSEG PROGRAMA

Delavnica za moderatorje E-Qalin bo izvedena v obsegu 7 pedagoških ur.

IZVAJALCA

  • Tanja Imperl, univ. dipl. soc., izobraževalka za E-Qalin
  • Tomaž Torkar, univ. dipl. psih.

TERMIN IN KRAJ

13. oktober 2020

POSVETOVALNO SREČANJE ZA VODJE KAKOVOSTI IN PROCESNE VODJE E-QALIN

Utečen in ustaljen sistem kakovosti lahko v spremenljivih okoliščinah, ki smo jim bili priča, predstavlja močan faktor varnosti in stabilnosti. Ne gre pa zanikati, da spremenjene okoliščine prinašajo nova  vprašanja.

IZHODIŠČA IN NAMEN

Utečen in ustaljen sistem kakovosti lahko v spremenljivih okoliščinah, ki smo jim bili priča, predstavlja močan faktor varnosti in stabilnosti. Ne gre pa zanikati, da spremenjene okoliščine prinašajo nova  vprašanja. Ali v času krize res ni »časa in prostora« za kakovost? Kako nadaljevati? Kaj pomeni pavza za zunanjo presojo? Je glede na situacijo možna kakšna prilagoditev?

S 1. februarjem 2021 se je menjal izvajalec zunanjih presoj za model E-Qalin. Združenje E-Qalin Gmbh je za izvajanje certifikacij v Sloveniji akreditiralo družbo QSocial d.o.o.

Ob teh spremembah in izzivih FIRIS IMPERL d.o.o., QSocial d.o.o. in Skupina FABRIKA d.o.o. organiziramo posvetovalno srečanje z namenom:

  • Predstavitev strategije podpiranja ustanov z modelom E-Qalin
  • Preveriti, s kakšnimi težavami se ustanove soočajo pri izvajanju modela E-Qalin
  • Kakšne so potrebe E-Qalin ustanov glede podpore pri izvajanju modela E-Qalin
  • Iskanje možnosti nadaljnjega postopanja (katere prilagoditve so možne glede na situacijo)

TRAJANJE

4 pedagoške ure.

IZVAJALCI

  • Tanja Imperl, FIRIS IMPERL d.o.o.
  • Tomaž Torkar, FIRIS SKUPNOST
  • Mateja Hauser, QSocial d.o.o.
  • Jana Štrakl, Skupina FABRIKA d.o.o.

TERMIN IN KRAJ

24. maj 2021, Hotel Paka, Velenje