diplomirani  ekonomist

Izobraževanje:
•    Absolvent bolonjskega magistrskega študijskega programa Upravljanje in poslovanje: Visoka šola za upravljanje in poslovanje Novo mesto.
•    Diploma in  certifikat preizkušenega računovodja po Zakonu o računovodstvu – Mednarodni certifikat in diploma iz področja računovodstva in revizije (CIPFA: Chartered Institute of Public Finance and  Accountancy and  the Center of Excellence in Finance.

Delovna področja:
•    Komercialno – računovodsko področje v gospodarstvu (7 let).
•    Javni sektor – vodja finančno računovodske službe (16 let).
•    Javni sektor – pomočnik direktorja za gospodarsko računovodsko  področje (od leta 2004).

Strokovni članek:
•    Mednarodna znanstvena konferenca – Zbornik: Izzivi globalizacije in ekonomsko okolje EU  – uvajanje evropskega modela kakovosti v KDS (2008).

Članstvo:
•    Predstavnik vodij finančno računovodskih služb za domove za starejše za področje SV Slovenije pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.
•    Član Zveze računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije – Društvo Slovenj Gradec.
•    Član Nadzornega odbora lokalne skupnosti.
•    Član Nadzornega odbora društva lokalne skupnosti.