Düsseldorf in Essen (Nemčija)

Način potovanja

Letalo, avtobus

Komu je namenjena

Ekskurzija je organizirana na pobudo udeležencev izobraževanja za vodje organizacijskih enot. Hkrati je namenjena tudi ostalim zaposlenim v domovih za starejše.

Strokovno področje

Obiskali bomo:

 1. Sejem ALTENPFLEGE je najpomembnejše stičišče sektorja oskrbe v Nemčiji in v sosednjih državah. Prisotnih je skoraj 500 razstavljavcev, ki prikazujejo najnovejši razvoj, trende, storitve in izdelke za panogo stacionarne in ambulantne oskrbe. Razstava ALTENPFLEGE vključuje področja nege in terapije, zaposlitve in izobraževanja, IT in upravljanja, prehrane in gospodinjstva, tekstila in higiene ter prostorov in tehnologije. V ospredju letošnjega sejma bodo vodilne teme trajnost, energija, digitalizacija, omreženo življenje in inovacije.
 1. Dom za starejše, kjer bo fokus obiska pestrost programskih podsistemov in vidik vodenja. Razen 24-urne institucionalne oskrbe z veliko poudarka na individualnosti in normalizaciji, bodo predstavljeni še drugi programi, ki jih sicer poznamo tudi pri nas, so pa zanimive posebnosti pri izvedbi. Sicer bo predstavljena tudi vodstvena struktura in način njihovega delovanja za krepitev opolnomočenja ter kompetenc zaposlenih.
 1. Organizacijo, ki ponuja različne programe za življenje v starosti.
 • Domove za starejše
 • Dom za intenzivno nego
 • Skupne apartmaje za osebe z demenco za življenje v samoodločni skupnosti
 • Pomoč na domu
 • Dnevno varstvo
 • Pomoč v gospodinjstvu
 • Centre, ki svetujejo pri vprašanjih, povezanih z življenjem v starosti, pomagajo pri vzpostavljanju novih družabnih stikov, ponujajo številne prostočasne dejavnosti. Prikazujejo načine, kako živeti v svojem domu čim dlje, kljub potrebi po pomoči in oskrbi. Koordinirajo individualno pomoč, sodelujejo z drugimi specializiranimi agencijami.
 • Kompetenčni center za demenco, kjer svetujejo glede demence in sodelujejo pri iskanju rešitev. Organizirajo tudi redne informativne večere, diskusijske skupine in kulturne dogodke.

Število udeležencev

Do 45