Danska

Datum potovanja

21. – 23. maj 2023

Način potovanja

Letalo, avtobus

Komu je namenjena

Direktorjem CUDV in VDC

Strokovno področje

Namen obiska je spoznati ureditev področja bivanja, dela in podpore osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Načrtujemo obisk dveh do treh organizacij, ki nudijo različne storitve in programe bivanja, dela ter pomoči družinam. Poudarek bo na predstavitvi novejših pristopov in inovativnih rešitev.