Strokovna ekskurzija je namenjena domovom za starejše, ki vpeljujejo koncept “Kultura usklajenih odnosov”