Novi modeli delovnega časa - PRESTAVLJENO

Programska oblika

dvodnevni seminar

Vsebina

V Nemčiji, od koder prihaja predavateljica, se je kriza pomanjkanja kadra v domovih za starejše začela že pred mnogimi leti in se danes soočajo tudi z zapiranjem domov za starejše zaradi pomanjkanja kadra. V domovih, v katerih deluje, iščejo načine, kako privabiti in zadržati zaposlene in v tem smislu razvijajo in preizkušajo nove modele delovnega časa, ki bolj ustrezajo zaposlenim in hkrati omogočajo nemoteno izvajanje delovnih procesov.

Seminar je namenjen

Direktorjem, vodilnim delavcem, strokovnemu kadru

Predavateljica

Margarete Vehrs

Verifikacija programa

Seminar bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.

Datum in kraj izvedbe

prestavljen, točen datum bo znan naknadno