Upravljanje z objektom (Facility management)

Vsebina

Vsebina seminarja »Upravljanje z objektom«:

  • Osnove
  • Prostor in infrastruktura (kot so načrtovanje, projektiranje, na delovnem mestu, gradnja, najem, zasedenost, vzdrževanje in pohištva)
  • Outsourcing ali notranje izvajanje
  • Odločitve o investicijah
  • Stroški pri upravljanju objektov, logistiki, materialih in zunanjih izvajalcih

Predavatelj

mag. Johannes Wallner

Termin in kraj

15. 10. 2019, Hotel Paka, Velenje

Ciljna skupina

Direktorji DSO, VDC, CUDV