Tri vrste ciljnih pogovorov z zaposlenimi

Vsebina

V vsakodnevnem vodenju so na voljo 3 učinkoviti formati pogovorov, ki bodo podrobno obravnavani na seminarju:

  • Ocenjevalni/letni razgovor služi za oceno trenutnih delovnih razmer, osebnega razvoja ter možnosti nadaljnjega usposabljanja, zdravja in zadovoljstva na delovnem mestu. Poleg tega se oceni storitev in skupaj razmisli o njej.
  • Pogovor o kritiki je treba obravnavati kot razvojni pogovor, ki se izvaja od primera do primera in ima za cilj odpraviti kršitve ter pomagati zaposlenemu, da oblikuje svoje vedenje v skladu s pričakovanji in na način, ki služi cilju.
  • Pogovor s povratnimi informacijami je stalen pogovor, ki zaposlenemu daje priložnost, da si ustvari sliko, kako se počutim kot vodja z njegovim vedenjem, ravnanji ali njegovo osebnostjo.

Seminar je namenjen

Direktorjem in vodstvenim delavcem

Časovni obseg

Tridnevni seminar v okviru 20 pedagoških ur

Termin in kraj

27. – 29. september, Hotel Astoria Bled

Predavateljica

ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

Verifikacija programa

Seminar bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.