Seminar za zaposlene v varstveno delovnih centrih

Vsebina

  • Razvoj varstveno delovnih centrov in zaposlovanja pod posebnimi pogoji – praktičen primer izkušnje ustanove Chance B iz Avstrije, ki ves čas svojega delovanja aktivno iščejo možnosti za normalizacijo dela in zaposlitve oseb z motnjami v duševnem razvoju.
  • Učinkovita komunikacija in reševanje konfliktov znotraj sebe in v delovnem okolju

Predavatelja

  • Franz Wolfmayr, Chance B
  • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

Časovni obseg

Dvodnevni seminar, 13 pedagoških ur

Termin in kraj

14. – 15. september 2021, Hotel Paka, Velenje

Seminar je namenjen

Zaposlenim in vodjem varstveno delovnih centrov

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.