Seminar za osebne asistente in usklajevalce osebne asistence

Vsebina

Pomen dobrih medsebojnih odnosov, skrb za osebni razvoj in rast ter dobro življenje

  • Pomen medsebojnih odnosov (model JAZ-a v odnosu)
  • Predstavitev tipov vedenja (asertivno vedenje, agresivno vedenje, pasivno vedenje, posredno agresivno oz. manipulativno vedenje)
  • Izražanje čustev na ustrezen način (čustvena zrelost), pomen empatije in validacije
  • Prevzemanje odgovornosti za svoje vedenje
  • Zmanjševanje občutka krivde, ko rečemo NE
  • Predstavitev tehnik asertivne komunikacije (aktivno poslušanje in zrcaljenje/povzemanje, JAZ stavki, preokvirjanje, verbalna/neverbalna komunikacija)
  • Povečanje občutka zadovoljstva s seboj in sočutje do sebe

Predavateljica

Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije

Časovni obseg

Enodnevni seminar, 6 pedagoških ur

Termin in kraj

10. junij 2021, Hotel Paka, Velenje

Seminar je namenjen

Osebnim asistentom/kam in usklajevalcem osebne asistence