Pozitivno vodenje

Izhodišče

Vodenje pomeni tudi izražati vpliv! Na žalost zavedanje o tem in odgovornost, ki izhajata iz tega, nista samoumevni. Z močjo, ki je dodeljena vodilnim osebam, morajo le-te zaupanja vredno ravnati. Zaupanje temelji na kompetentnosti, kongruentnosti oziroma doslednosti do čustev, empatiji in naklonjenosti. Vodilni vplivajo na ljudi in to je pomemben del njihovega dela. Ta vpliv se dogaja, če to želijo ali ne. Včasih zadostuje samo en stavek za učinek, ki bo trajal ure, včasih celo dni.

Vodilni ljudje imajo odgovornost, ki je ne moremo prenesti na drugega, da prepoznajo, kako z oblikovanjem svoje vloge in svojih načinov vedenja ugodno ali neugodno vplivajo na svoje zaposlene. Zaradi tega je njihova naloga, da z svojim slogom vodenja prispevamo k temu, da bo znotraj tima nastalo vzdušje, ki bo spodbujajoče za njihovo delo. K temu spada tudi specifično strokovno znanje,  vezano na vodenje.

Izjemni vodilni ljudje imajo celo kompetence, da prepoznajo potenciale svojih zaposlenih, jih spodbujajo in ustvarijo okolje, kjer se bodo ti sodelavci lahko razvijali. Vse v prid zaposlenim, organizaciji in celo družbi. In tukaj se začne pozitivno vodenje – positive leadership.

Na seminarju bomo obravnavali kompetence vodenja, ki omogoča ustvariti delovno okolje, kjer imajo sodelavci željo in voljo izživeti svoje prednosti in jih še naprej razvijati; okolje, kjer se počutijo cenjene za delo, ki ga opravijo, se z njim identificirajo in so posledično tudi motivirani.

Vsebina

  • Relevantni, svetovno razširjeni rezultati raziskav, povezani s pozitivnim vodenjem
  • PERMA-lead načelo vodenja zasnovano na pozitivnem vodenju:
  1. Določitev osebnega položaja
  2. Orodja in tehnike pozitivnega vodje

Predavateljica

Ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

Časovni obseg

Ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

Termin in kraj

14. – 16. september 2022, Grand hotel Primus, Ptuj

Seminar je namenjen

Direktorjem, vodilnim delavcem

Verifikacija programa

Seminar bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.