Postavljanje mej

Vsebina

Biti sposoben postaviti meje je ena najpomembnejših veščin in kompetenc:
1. da lahko dobro pokrijemo svojo energijo in potrebe po regeneraciji
2. da  zaščitimo in zadovoljimo svoje potrebe
3. da preprečimo konflikte in
4. da zaščitimo svojo integriteto.

Na seminarju bo predstavljeno, kako to najbolje narediti.

Časovni obseg

2 dni, 13 pedagoških ur

Predavateljica

ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

Termin in kraj

30. 11. – 1. 12. 2021, Hotel City Maribor

Verifikacija programa

Seminar bomo predložili v točkovanje pri Socialni zbornici Slovenije.