Razvoj organizacije

Programska oblika

Dvodnevni seminar

Vsebina

Hitrost in obseg sprememb se nenehno povečujeta, vendar večinoma za izpeljavo spremembe nimamo zadostnih okvirnih pogojev in ljudi. Zaposlenim se pogosto obljublja rezultate, ki niso doseženi, kar postavlja pod vprašaj verodostojnost in izvedljivost projektov sprememb.

Poleg tega pogosto naletimo na iluzorne ideje o številu in izvedljivosti, časovnem razponu in tudi intenzivnosti projektov sprememb.

Pri izvajanju sprememb so pomembni štiri osrednji vidiki:
• vsebinski vidik
• procesni vidik
• časovni vidik in
• osebni/psihološki vidik

Predavateljica

ddr. Silvia Dirnberger Puchner

Seminar je namenjen

Direktorjem, vodilnim delavcem, strokovnemu kadru

Število udeležencev

Ni omejeno.

Datum in kraj izvedbe

28. – 30. 9. 2020, Hotel City, Maribor