Agilno vodenje

Programska oblika

Tridnevni seminar

Vsebina

Svet je vedno bolj kompleksen ter se hitro spreminja na nam pogosto nepredvidljiv način. Za organizacije je življenjskega pomena, da se znajo hitro in fleksibilno na to odzvati. Agilnost predstavlja učinkovit odgovor. Voditi agilno je pravšnji opis za izziv številnih vodilnih.

Vsebina:

  1. Vodenje sebe kot agilna naravnanost našega razmišljanja (agilni mindset), uravnavanje čustev, notranji deli naše osebnosti, agilne tehnike.
  2. Samoorganizacija: vrednote v timih, igrišče in njegova pravila, agilne vloge, meje samoorganizacije.
  3. Razvoj organizacije in agilnost: Elementi, faze razvoja in strukture agilnih organizacij.

Predavateljica

ddr. Silvia Dirnberger Puchner

Seminar je namenjen

Direktorjem, vodilnim delavcem, strokovnemu kadru

Število udeležencev

Ni omejeno.

Datum in kraj izvedbe

28. – 30. 9. 2020, Hotel City, Maribor