10 stebrov rezilience: Kako narediti zaposlene in organizacije bolj (življenjsko) odporne in prilagodljive

Programska oblika

Trodnevni seminar

Namen

Vodjem ponuditi znanja, kako prispevati k temu, da zaposleni razvijejo pri sebi večjo življenjsko odpornost in prožnost.

Seminar je namenjen

direktorjem in ostalim vodstvenim delavcem

Število udeležencev

Ni omejeno.

Vsebina

Beseda rezilientnost prihaja iz latinske besede reisilienza in pomeni ponovno se dvigniti, povrniti v prvotno stanje. Rezilientnost je življenjska odpornost in prožnost vedenja posameznika na neugodne in stresne situacije. Pri tem igrajo pomembno vlogo varovalni dejavniki znotraj posameznika in v njegovem družbenem okolju.

Posameznik, ki deluje rezilientno, aktivno išče mehanizme, ki bi mu omogočali spoprijemanje z neugodnimi situacijami in posledično uresničevanje zastavljenih ciljev.
Na seminarju bodo predstavljeni načini, kako prispevati k temu, da zaposleni razvijejo pri sebi večjo življenjsko odpornost in prožnost.

Datum in kraj izvedbe

9. – 11. 12. 2019, Hotel Astoria, Bled

Predavateljica

ddr. Silvia Dirnberger Puchner, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje