Organiziranje socialnega življenja v gospodinjski / bivalni skupini

Izhodišča

Naloge gospodinje/oskrbovalke/varuhinje (v nadaljevanju gospodinja) v gospodinjskih skupinah so specifične. Narava njenega dela je multifunkcionalna, usmerjena v »oblikovanje okolja (miljeja)«, med drugim pokriva tudi organiziranje socialnega življenja v gospodinjski/bivalni skupini.

Cilj

Osrednji cilj je pridobitev znanj in veščin, ki jih zaposleni potrebuje za organiziranje socialnega življenja v gospodinjski/bivalni skupini. To vključuje organizacijo dogodkov in aktivnosti za stano-valce, sodelovanje in vključevanje svojcev ter prostovoljcev in pomen uspešne komunikacije v timu na nivoju gospodinjske skupine.

Ciljne skupine

Program je namenjen delavcem, ki se želijo usposobiti za delo in vodenje v gospodinjskih skupinah domov za starejše in v bivalnih enotah (skupinah) posebnih socialnih zavodov, socialno varstvenih zavodov za usposabljanje in varstveno delovnih centrov in vsem ostalim, ki potrebujejo dodatna znanja s področja organiziranja socialnega življenja v gospodinjski/bivalni skupini.

Vsebina

 • Organiziranje družabnih / posebnih dogodkov
 • Koordiniranje dela prostovoljcev v gospodinjski skupini
 • Vključevanje živali v terapevtske namene
 • Delo s svojci stanovalcev v gospodinjski skupini
 • Vključevanje svojcev v življenje in aktivnosti gospodinjske skupine
 • Kako lahko tim prispeva k oblikovanju smiselnega življenja stanovalcev v bivalnih/gospodinjskih skupinah
 • Timsko delo in komunikacija zaposlenih na nivoju gospodinjske skupine
 • Ohranjanje zdravja in dobrega počutja kot preventiva proti izgorevanju in stresu na delovnem mestu
 • Strokovna ekskurzija v tujino z ogledom doma za starejše z gospodinjskimi skupinami in bivalne enote za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju

Časovni obseg programa

Modul obsega 52 PU oz. 3 dvodnevne izobraževalne seminarje in dvodnevno strokovno ekskurzijo.

Obveznosti udeležencev

 • Aktivno sodelovanje v programu – pri delu v skupinah in delavnicah.
 • Vsaj 80 % prisotnost v izobraževalnem programu oz. na modulu.
 • Plačilo v višini 80 % od celote kotizacije, če ustanova v primeru odsotnosti ne poskrbi za nadomestnega udeleženca.

Predavateljice

 • Taja Borštnar, univ. dipl. soc. del., IMAGO facilitator in specializantka integrativne psihoterapije
 • Saša Breznikar Kučan, dipl. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije
 • Nataša Ogrin Jurjevič, dipl. del. terapevtka
 • Beti Prtenjak, univ. dipl. soc. delavka
 • Olga Sočič, viš. del. terapevtka, učiteljica inovativne validacije

Termini in kraji seminarjev

 • 1. termin: 22. – 23. 2. 2023, Hotel Paka, Velenje
 • 2. termin: 23. – 24. 3. 2023, lokacija bo znana v kratkem.
 • 3. termin: 12. – 13. 4. 2023, strokovna ekskurzija
 • 4. termin: 25. – 26. 5. 2023, Hotel Paka, Velenje

Verifikacija programa

Program je točkovan pri Socialni zbornici Slovenije.