Izgorelost in preprečevanje izgorevanja na delovnem mestu

Izhodišče

Ko se kamela pod tovorom sesuje, se sprašujemo, ali je bila kamela prešibka ali tovor pretežek. Edina pravilna trditev je: Tovor je bil pretežek za kamelo.

Vodje se pogosto znajdejo v “zagati”. Po eni strani bi morali prepoznati morebitne pretirane zahteve do zaposlenih in sprejeti ustrezne protiukrepe, po drugi strani pa so odgovorni za rezultat in so tudi sami pod pritiskom.

Zadnje leto je bilo za vse, tako za vodilne kot zaposlene še posebej naporno, tako psihično kot fizično, saj so se morali spoprijeti z novimi zahtevami in obremenitvami, zato bo potrebno v obdobju, ki prihaja, posebno pozornost nameniti preventivi pred izgorevanjem.

Vsebina

  • Kaj je izgorelost, kako nastane?
  • Kako prepoznamo izgorelost?
  • 12 stadijev izgorelosti
  • Preventivni ukrepi
  • Kako ravnamo s psihično obremenjenimi sodelavci

Predavateljica

Ddr. Silvia Dirnberger Puchner, psihoterapevtka, vodja Inštituta za sistemsko svetovanje, Avstrija

Časovni obseg

Dvodnevni seminar, 14 pedagoških ur

Termin in kraj

2. – 3. december 2021, Hotel City Maribor

Seminar je namenjen

Direktorjem, vodilnim delavcem, strokovnemu kadru

Verifikacija programa

Izobraževalni program bomo skladno z določili Zakona o socialnem varstvu predložili v verifikacijo in točkovanje Socialni zbornici Slovenije.