Integrirana dolgotrajna oskrba v lokalni skupnosti

Izhodišča

Področje dolgotrajne oskrbe se v Sloveniji pripravlja na sistemski ravni z Zakonom o dolgotrajni oskrbi, v izvedbeni ravni pa tudi z razpisom v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost. Mehanizem v ospredje postavlja manjše, lokalno usmerjene domove oz. bivalne enote s skupnostnimi programi, ki povezujejo starejše in osebe z invalidnostjo v domači oskrbi ali v oskrbi z nastanitvijo v ustanovi v med sabo koordiniran sistem. V tem smislu se vse bolj uveljavlja t. i. sistem integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti, ki odgovarja na potrebe po humani oskrbi in kakovostnem življenju ter po vključevanju vsega prebivalstva v odgovorno skrb za ranljive skupine.

Mreža integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti omogoča, da življenje pomoči potrebnih poteka čim bolj normalno, saj omogoča izvedbo potrebnih storitev, tako institucionalnih kot skupnostnih v lokalni skupnosti – socialna mreža se ohranja in nadgrajuje.

Mreža integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti zahteva intenzivnejšo povezavo z lokalnim okoljem, vzpostavitev socialne interakcije in integracijo občanov lokalne skupnosti v skupno skrb za dobrobit pomoči potrebnim.

Namen strokovnega posveta je poglobiti spoznanja o vsebini in načinu delovanja sistema integrirane dolgotrajne oskrbe v lokalni skupnosti in nagovoriti ter navdušiti za njeno vzpostavljanje.

Vsebina

 • Integrirana dolgotrajna oskrba kot izziv za 21. stoletje – prednosti integrirane dolgotrajna oskrbe
 • Oskrbovalni trikotnik in vizija oskrbovanja
 • Vsebina in struktura integrirane dolgotrajne oskrbe na nivoju lokalne skupnosti
 • Pomen in naloge lokalnega koordinatorja integrirane dolgotrajne oskrbe
 • Vloga Občinske akcijske skupine za integrirano dolgotrajno oskrbo
 • Vloga mreže prostovoljcev na nivoju lokalne skupnosti pri krepitvi kakovosti življenja starejših in izvajanju dolgotrajne oskrbe
 • Projekti na področju razvoja integrirane dolgotrajne oskrbe v Sloveniji

Ciljne skupine

 • Občine (župani in direktorji občinskih uprav in svetovalci za področje socialnega varstva)
 • Domovi za starejše in posebni socialno varstveni zavodi (direktorji in strokovni delavci/službe)
 • Centri za usposabljanje, delo in varstvo ter varstveno delovni centri (direktorji in strokovni delavci/službi)
 • Centri za socialno delo (direktorji in pomočniki)
 • Zavodi za pomoč na domu

Sodelujoči

 • Franci Imperl
 • Marta Grčar, Inštitut Antona Trstenjaka
 • Gerhard Kiechle (Občina Eichstetten, Nemčija)
 • Lidija Kodrič Vuk, MDDSZEM (Direktorat za starejše in deinstitucionalizacijo)
 • Gordana Drimel, DU Šmarje pri Jelšah
 • Darja Cizelj, DOU Impoljca
 • Vesna Vodišek Razboršek, DS Šentjur pri Celju
 • Robert Smrdelj, župan Občine Pivka
 • Bojana Mihorič, DS Rakičan

Časovni obseg

6 pedagoških ur

Število udeležencev

Ni omejeno

Termin in kraj

 1. 1. 2023, Kongresni center Brdo pri Kranju