Bazalna stimulacija / Bazalna stimulacija s kinestetiko

Vsebina

Koncept bazalne stimulacije deluje po principu zavestnega in ustvarjalnega spodbujanja zaznave in čutov na vseh ravneh. Gre za stimuliranje občutja lastnega telesa. Na ta način dobi človek večji občutek za sebe, neprijetne občutke pa je mogoče na ta način odpraviti.

Bazalna stimulacija zagovarja tezo, da je zdravljenje ali izboljšanje stanja aktiven proces, pri katerem je negovalčeva vloga predvsem v tem, da oblikuje in bolniku ponuja določene ponudbe (čutne dražljaje), ki jih bodisi sprejme bodisi zavrne.

Izobraževanje Bazalna stimulacija izvajamo v obliki dvodnevnega tečaja, možno pa ga je kombinirati  s  tehnikami in prijemi kinestetike – kako starejše in invalidne osebe v interakciji z ravnanji/podporami negovalnega osebja prepoznavajo svoje gibalne sposobnosti ter se naučijo z negovalcem usklajevati svoje gibe. V tem primeru je tečaj tridneven.

Cilji

Osrednji cilj je izboljšati kakovost nege pri osebah z demenco, pri težje in težko duševno prizadetih osebah, kot tudi pri stanovalcih na negovalno intenzivnih oddelkih oz. skupinah.

Cilj je usposobiti negovalno osebje, da bi s pomočjo bazalne stimulacije podprli proces aktivnega zdravljenja, v katerem skušamo osebi z demenco, duševno prizadetemu ali bolnemu človeku ponuditi take senzorične dražljaje, ki ustrezajo njihovemu vsakokratnemu počutju. Na osnovi poznavanja nege, ki temelji na bazalni stimulaciji, želimo doseči razumljivost in sprejetost teh raznolikih dotikov. Oseba naj ne bi več občutila dotik kot poseg ali napad, temveč kot navezovanje stika drugega človeka.

Prav tako je cilj usposabljanja, da znamo ponuditi stanovalcu ustrezne orientacije, s pomočjo katerih se lahko nekoliko odprejo in vzpostavijo odnos do resničnosti, ki jih obdaja.

V kombinaciji s kinestetiko je cilj tudi spoznati pomen gibanja za bolno ali invalidno osebo ter pridobiti izkušnje o različnih posegih za izboljšanje in olajšanje gibanja negujoče osebe, vključno s tehnikami prelaganja in menjave položaja nepomične osebe, s ciljem zmanjšanja poklicno pogojenih poškodb in neželenih posledic fizičnih preobremenitev pri negovalcu.

Izobraževanje je namenjeno

Osebje na področju nege in oskrbe, delovni terapevti in fizioterapevti.

Predavatelja

  • Vesna Horg, med. sestra, kvalificirana izobraževalka za kinestetiko, bazalno stimulacijo in aromanego
  • Vjekoslav Šimić, zdr. tehnik., kvalificiran izobraževalec za bazalno stimulacijo

Izobraževanje poteka v hrvaškem jeziku.

Število udeležencev

Do 25.

Časovni obseg

  • Bazalna stimulacija (2 dni, 13 pedagoških ur)
  • Bazalna stimulacija s kinestetiko (3 dni, 20 pedagoških ur)

Termin in kraj

Kontaktirajte nas, da se dogovorimo za termin.